facebook
Přijďte v termínu 18. - 19. 11. 2019 na tento skvělý kurz zaměřený na získání znalostí a dovedností pro vedení zplnomocňujícího rozhovoru, který je základním nástrojem podpory na cestě k osobnímu zotavování klientů

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz