facebook
Naučte se stanovovat cíl spolupráce s klientem tak, aby klient převzal odpovědnost za jeho dosahování 23. - 24. 9. 2019, těšíme se na Vás!

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz