facebook
Sledujeme všechna aktuální vládní opatření, přihlášené účastníky budeme o dalším postupu včas informovat.

Všechny kurzy jsou zrušeny po dobu trvání nouzového stavu od 15. 10. 2020
   Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz