facebook
Vypsali jsme nový kurz Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi. Kurz získal akreditaci MPSV a proběhne v termínu 14. - 15. 11. 2022. Přihlaste se včas!

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz