facebook


Nabídka kurzů na rok 2019:

Těšíme se na Vaši účast!

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 25. - 27. 9. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 100,- Kč

Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad
na profesní růst

(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 21. - 22. 10. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 3 000,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 7. 5. 2019 
druhý termín: 5. 11. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan
cena: 1 500,- Kč

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 9. - 11. 12. 2019 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 300,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 22. - 23. 5. 2019; cena: 2 800,- Kč
druhý termín: 31. 10. - 1. 11. 2019; cena: 3 000,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 23. - 25. 10. 2019 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 450,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 27. - 29. 5. 2019; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 14. - 16. 10. 2019; cena: 3 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Komunikace s člověkem s depresí

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 4. 6. 2019
druhý termín: 5. 12. 2019 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
cena: 1 500,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK)
v období od 9. 9. do 18. 10. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc,
MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 19. - 21. 6. 2019; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 25. - 27. 11. 2019; cena: 3 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 15. - 16. 5. 2019 ; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 14. - 15. 11. 2019 ; cena: 3 200,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová a David Valouch

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti 
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 20. - 21. 5. 2019 ; cena: 2 800,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: B.A. Renata Tumlířová

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 10. - 11. 10. 2019; cena: 3 000,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová

Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV pro sociální pracovníky)
termín: 4. - 5. 9. 2019 ; cena: 2 800,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka
 
Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 24. - 26. 4. 2019
druhý termín: 7. - 9. 10. 2019
třetí termín: 2. - 4. 12. 2019 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 200,- Kč

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení - NOVINKA
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
termín: první část 17. 5., druhá část 30. 5. 2019
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Horsáková
cena: 3 000,- Kč

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
(podána žádost o akreditaci MPSV)
termín: 27. - 29. 11. 2019 
cena: 3 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 11. - 12. 6. 2019 ; cena 2 800,- Kč
druhý termín: 29. - 30. 10. 2019 ; cena: 3 000,- Kč

místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi 

(akred. MPSV - SP)
první termín: 24. 5. 2019 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 1 500,- Kč

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 3. 6. 2019
druhý termín: 4. 11. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina
cena: 1 500,- Kč

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích - NOVINKA
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 5. 6. 2019; cena: 1 500,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha
cena: 1 500,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 6. - 13. 11. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař,
PhDr. Vendula Junková, PhDr. Magdalena Fouzová,
PhDr. Dana Krausová, MUDr. Olga Kunertová,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. Jan Sobotka, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
cena: 6 900,- Kč

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 13. - 14. 6. 2019; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 23. - 24. 9. 2019; cena: 3 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Berková a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 13. - 14. 5. 2019 ; cena: 3 000,- Kč
druhý termín: 18. - 19. 11. 2019 ; cena: 3 200,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 20. - 21. 11. 2019 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 200,- Kč

 

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín konání: 25. - 27. 6. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 700,- KčCentrum duševního zdraví v praxi
(akr. MPSV- SP/PC/VP)
termín: jednodenní kurz (8 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.


Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: MUDr. Jan Pfeiffer
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)

baner odkazy


   
Peter Bullimore a Kate Crawford v Praze 9. - 10. 4. 2019
bližší informace zde
Foto Bullimore


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz