facebook


Nabídka kurzů na rok 2019:

Těšíme se na Vaši účast!

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 25. - 27. 9. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 100,- Kč

Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad
na profesní růst

(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 21. - 22. 10. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 3 000,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 7. 5. 2019 proběhlo
druhý termín: 5. 11. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan, MUDr. Martin Pozdílek
cena: 1 500,- Kč

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 9. - 11. 12. 2019 obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 300,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 22. - 23. 5. 2019; cena: 2 800,- Kč proběhlo
druhý termín: 31. 10. - 1. 11. 2019; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 23. - 25. 10. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 450,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 27. - 29. 5. 2019; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 14. - 16. 10. 2019; cena: 3 200,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Komunikace s člověkem s depresí

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 4. 6. 2019 proběhlo
druhý termín: 5. 12. 2019 obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
cena: 1 500,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK)
v období od 9. 9. do 18. 10. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka, Mgr. Petr Hudlička,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc,
MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 19. - 21. 6. 2019; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 25. - 27. 11. 2019; cena: 3 200,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 15. - 16. 5. 2019 ; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 14. - 15. 11. 2019 ; cena: 3 200,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová a David Valouch

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 10. - 11. 10. 2019; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová

Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín: 4. - 5. 9. 2019 ; cena: 2 800,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka
 
Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 24. - 26. 4. 2019 proběhlo
druhý termín: 7. - 9. 10. 2019 proběhlo
třetí termín: 2. - 4. 12. 2019 obsazeno
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 200,- Kč

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení - NOVINKA
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
termín: první část 17. 5., druhá část 30. 5. 2019 proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková
cena: 3 000,- Kč

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 27. - 29. 11. 2019 probíhá
cena: 3 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 11. - 12. 6. 2019 ; cena 2 800,- Kč proběhlo
druhý termín: 29. - 30. 10. 2019 ; cena: 3 000,- Kč proběhlo

místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi 

(akred. MPSV - SP)
první termín: 24. 5. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 1 500,- Kč

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 3. 6. 2019 proběhlo
druhý termín: 4. 11. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina
cena: 1 500,- Kč

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích - NOVINKA
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 5. 6. 2019; cena: 1 500,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha
cena: 1 500,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 6. - 13. 11. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař,
PhDr. Vendula Junková, PhDr. Magdalena Fouzová,
PhDr. Dana Krausová, MUDr. Olga Kunertová,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. Jan Sobotka, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
cena: 6 900,- Kč

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích - NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 13. - 14. 6. 2019; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 23. - 24. 9. 2019; cena: 3 200,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Berková a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 13. - 14. 5. 2019 ; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 18. - 19. 11. 2019 ; cena: 3 200,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 20. - 21. 11. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 200,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín konání: 25. - 27. 6. 2019 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 700,- Kč


Centrum duševního zdraví v praxi
(akr. MPSV- SP/PC/VP)
termín: jednodenní kurz (8 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)

baner odkazy

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz