facebook


Nabídka kurzů na rok 2020:

Těšíme se na Vaši účast!

Blázníš? No a! - vzdělávací interaktivní kurz pro učitele
termín: 16. a 26. 10. 2020
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
cena: díky projektu MHMP je kurz v tomto termínu zdarma

"Bydlení především" - principy Housing First v práci s lidmi
s duševním onemocněním

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 3. - 4. 12. 2020; cena: 3 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová,
Mgr. Ivana Morvayová

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 16. - 18. 9. 2020 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 200,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 15. 6. 2020; cena: 1 500,- Kč  proběhlo
druhý termín: 23. 11. 2020; cena: 1 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan, MUDr. Martin Pozdílek

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 14. - 16. 12. 2020
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 400,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 8. - 9. 6. 2020; cena: 2 800,- Kč proběhlo 
druhý termín: 29. - 30. 10. 2020 cena: 3 000,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 2. - 4. 11. 2020
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 400,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 29. 9. - 1. 10. 2020; cena: 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Komunikace s člověkem s depresí

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 12. 6. 2020; cena 1 500,- Kč proběhlo 
druhý termín: 10. 11. 2020; cena 1 600,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od 7. 9. do 20. 10. 2020 probíhá
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka, Mgr. Petr Hudlička,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 17. - 19. 6. 2020; cena: 3 300,- Kč proběhlo
druhý termín: 30. 11. - 2. 12. 2020; cena: 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP) obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
termín: 22. - 23. 10. 2020; cena: 3 000,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 17. - 18. 9. 2020; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 26. - 27. 10. 2020; cena: 3 000,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová


Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín: 3. - 4. 9. 2020 ; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 3. - 5. 8. 2020; cena 3 000,- Kč obsazeno
druhý termín: 12. - 14. 10. 2020; cena 3 200,- Kč obsazeno
třetí termín: 7. - 9. 12. 2020; cena 3 200,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
termín: první část 16. 6., druhá část 29. 6. 2020 proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková
cena: 3 000,- Kč

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 21. - 23. 10. 2020 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
cena: 3 200,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
termín: 9. - 10. 11. 2020 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová
cena: 3 000,- Kč

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
(akred. MPSV - SP)
termín: 24. 11. 2020 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová
cena: 1 500,- Kč

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 9. 11. 2020; cena 1 700,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 2. 10. 2020; cena 1600,- Kč  obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 11. - 18. 11. 2020 obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař,
PhDr. Vendula Junková, PhDr. Magdalena Fouzová,
PhDr. Dana Krausová, Mgr. Zdeněk Macek,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. Jan Sobotka, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
cena: 6 900,- Kč

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 10. - 11. 6. 2020; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 5. - 6. 11. 2020; cena: 3 200,- Kč 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Berková a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP) 
termín: 10. - 11. 12. 2020 ; cena: 3 200,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 26. - 27. 11. 2020 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 200,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín konání: 24. - 26. 6. 2020 proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 600,- Kč

Centrum duševního zdraví v praxi
(akr. MPSV- SP/PC/VP)
termín: jednodenní kurz (8 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: MUDr. Miroslav Pastucha, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)


baner odkazy

Všechny kurzy jsou zrušeny po dobu trvání nouzového stavu od 15. 10. 2020
   Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz