facebook
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik

termín: 15. - 17. 4. a 20. - 22. 4. 2020
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, PhDr. Vendula Junková,
Mgr. Jakub Kuchař, PhDr. Magdalena Fouzová,
PhDr. Dana Krausová, Mgr. Zdeněk Macek,
Mgr. Pavel Zach, Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr.et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Jan Sobotka

cena: 6 900,- Kč včetně DPH

Stručný obsah

Záměrem kurzu je napomoci Vám porovnat vybrané psychoterapeutické směry a případně si vybrat, který směr psychoterapeutického výcviku by pro Vás byl vhodný. Seminář nekonfrontačně představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou jejich silné stránky a podobně.

Každý z představovaných směrů bude prezentovat odborník - praktik (nikoli tedy jeden člověk, který zná více směrů), protože považujeme za důležité i to, že jednotlivé směry jsou zajímavé zapáleností a erudicí svých lektorů.

 
Termíny, lektoři a rozvrh kurzu - pozor, první den kurzu je rozvrh odlišný, než v ostatních dnech!

Snmek obrazovky 4baner odkazy

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz