facebook
Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad
na profesní růst
(akred. MPSV - PC/SP)

termín: 21. - 22. 10. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Jana Rečková
cena: 3 000,- Kč

Stručný obsah kurzu

Cílem kurzu je zmapovat postoj člověka k sobě samému, s důrazem na význam tohoto vztahu pro práci s klientem i pro osobní život a profesní růst. Teoretická část přináší vysvětlení souvisejících pojmů a přehled východisek, týkajících se tématu. Zaměřuje se na vznik sebepojetí, analýzu vlivů, které formují jeho vývoj a zmiňuje se o možných defektech v jeho vývoji. Poukazuje na souvislost mezi vztahem k sobě samému a kvalitou života. Praktická část vede účastníky formou sebepoznání, interakce a sebezkušenosti k náhledu na vlastní sebepojetí a k uvědomění, jak vztah k sobě samému ovlivňuje úspěšnost a efektivitu práce s klientem i jeho osobní a pracovní život.

Kurz nabízí několik souvisejících technik, jakými lze sebepojetí poznat, měnit a v případě potřeby uzdravit. Prezentované poznatky jsou průběžně aplikovány na konkrétní potřeby pomáhajících profesionálů a individuální zakázky účastníků kurzu. Kurz bude veden formou kombinující interaktivní přístup a edukativní výklad s využitím kazuisitik, a výzkumů z praxe. Ačkoli pomáhající pracovník bude na kurzu přijímat veškeré poznatky prostřednictvím vlastního poznání a sebezkušenosti, může je v profesní praxi aplikovat na práci s klienty.

Určení

Pro pomáhající profesionály ze sociálních i zdravotních služeb, vhodné pro každého, kdo pracuje na svém osobním růstu.

Lektorka:

Mgr. Jana Rečková – sociální pedagožka, adiktoložka a terapeutka, pracuje v Terapeutické komunitě Renarkon.

Časový rozsah a harmonogram

16 hodin

oba dny 9:00 – 17:00

Akreditace

Akreditováno u MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Individuálně lze požádat o akreditaci pro pracovníky ve zdravotnictví (ČAS...)

Osvědčení

Pro osvědčení s akreditací získá účastník pod podmínkou splnění 90% účasti na kurzu a úspěšného vypracování testu.

Místo

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8


baner odkazy

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz