facebook
Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
(akred. MPSV - SP)

první termín: 24. 5. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Jana Rečková
cena: 1 500,- Kč

Stručný obsah kurzu

Absolvent kurzu získá základní kompetence v následujících oblastech:

– orientuje se v problematice smrti, ztráty a v reakcích na ně

– rozumí základům krizové intervence – vysvětlení pojmů, specifika krizové intervence, vhodné a nevhodné formy pomoci

– rozpozná suicidálního člověka – jak jej poznat, presuicidální syndrom, varovné signály a jejich nárůst, suicidální myšlenky, tendence, dohoda o odkladu suicida

– ví, jak komunikovat se sebevražedným klientem – přístup, komunikační dovednosti, vhodné a nevhodné strategie

– zná základní principy intervence u sebevražedného klienta; motivace, hledání osvědčených zdrojů, práce s myšlenkami, s pocity, s tělesným prožíváním, nácvik rozhovoru

– zná možnosti následné pomoci – ovládá základy psychohygieny pomáhajícího pracovníka

Určení

Pro pomáhající profesionály ze sociálních i zdravotních služeb.

Lektorka:

Mgr. Jana Rečková – sociální pedagožka, adiktoložka a terapeutka, pracuje v Terapeutické komunitě Renarkon.

Časový rozsah a harmonogram

8 hodin

9:00 – 17:00

Akreditace

Akreditováno u MPSV pro sociální pracovníky. Individuálně lze požádat o akreditaci pro pracovníky ve zdravotnictví (ČAS...)

Osvědčení

Pro osvědčení s akreditací získá účastník pod podmínkou splnění 100% účasti na kurzu.

Místo

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

baner odkazy

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz