facebook
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK)

v období od 9. 9. do 18. 10. 2019
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Bc. Jan Sobotka, Daniel Kaucký, DiS.,
Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc,
MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč


Kurz probíhá v následujících blocích a termínech:

lektoři

Daniel Kaucký, DiS., Mgr.
Michal Horák

 MUDr. Jan Stuchlík Mgr. Jan Sobotka Mgr. Petr Macek Mgr. Petr Hudlička/Mgr.
Radka Votavová

bloky

Zvládání obtížných situací, praktická sebeobrana při spolupráci s klientem


Psychiatrické minimum, organizace péče u nás, deinstitucionalizace a reforma psychiatrické péče
Komunitní péče, recovery, fungování týmů v komunitních službách, péče o zdraví pracovníka, supervize


Sociálně právní minimum


Komunikační dovednosti a metody aktivizace, psychologické minimum/

Seminář k odborné praxi -1.část
termín

  9. – 10. září

  11. - 13. září

16. – 17. září

  18. září

 19. - 20. září

čas

1. den:
9 – 17

2. den:
9 – 17


1. den:
9 – 17

2. den:
9 - 17
3. den:
9 - 17


1. den:
9 -17

2. den:
9 -17


1. den:
9 -17
1. den:
9 -17

2. den:
9 -17
lektoři

Mgr. Pavel Říčan

MUDr. Jan Lorenc
Pavel Novák MUDr. Milan Hanusek

Mgr. Radka Votavová

bloky


Psychosociální rehabilitace, individuální plánování, konkrétní typy služeb -chráněné a podporované bydlení, pracovní rehabilitace, podporované a přechodné zaměstnávání
Základy krizové intervence


Standardy kvality sociálních služeb
Základy první pomoci

Seminář k odborné praxi - 2. část/
Závěr kurzu, závěrečné zkoušky

termín

 30. září. - 1. října

  2. října

  3. - 4. října

  17. října

  18. října

čas

1. den:
9 – 17

2. den:
9 – 17


1. den:
9 - 17

1. den:
9 – 17
2. den:
9 – 17


1. den:
9 -17


1. den:
9 -13


Forma

Prezenční
Účastníci získají souhrnné vzdělávací materiály z kurzu v elektronické podobě.

Určení

Program je určen zájemcům o povolání pracovníka v sociálních službách či stávajícím pracovníkům, kteří dosud nemají potřebnou kvalifikaci pro práci s klienty. Počet účastníků ve skupině je 12 – 20.

Profil absolventa

Absolvent získá penzum odborných znalostí, které může využít v sociálních službách zaměřených na různé cílové skupiny. Práce s lidmi s duševním onemocněním je v kurzu lehce zdůrazněná, lektoři jsou odborníky na tuto problematiku a seznamují účastníky se specifiky služeb pro duševně nemocné.

Vstupní podmínky

Dovršení věku 18 let, motivace k výkonu povolání, způsobilost k právním úkonům

Místo konání

Fokus Praha; Dolákova 24, Praha 8

Cena

11 900,- Kč

Obvykle dva měsíce před začátkem kurzu od nás vy nebo váš zaměstnavatel obdržíte fakturu na úhradu kurzovného bankovním převodem. Vzhledem k tomu, že kurz je (re)kvalifikační, můžete se obrátit na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu. Úřad práce není povinen toto vzdělávání platit, ale velmi často uhradí část kurzovného případně i celou částku.

Občerstvení

Během kurzu je připraveno občerstvení - káva, čaj.
Účastníkům kurzu je k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou a lednicí.

baner odkazy

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz