facebook
Blazníš? No a! - vzdělávací interaktivní kurz pro učitele

termín: 16. a 26. 10. 2020

místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

cena: díky projektu MHMP je kurz v tomto termínu zdarma

lektoři: Kurz provází vždy 2 průvodci. Na dvě ze čtyř částí se přidává průvodce s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Preferujeme průvodce, u kterého se duševní onemocnění projevilo na střední škole a díky tomu má osobní zkušenost s tím, co mu ve vztahu s pedagogy a spolužáky pomáhalo a co naopak ne.

Stručný obsah:

Cílem tohoto 12h kurzu je oslovení pedagogických pracovníků, kteří přichází dennodenně do kontaktu se žáky ve věku, kdy propuká řada závažných duševních poruch: deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, schizofrenie, sebevražedné jednání; a jejich počátky jsou mnohdy přehlédnuty bez včasného podchycení.

Proč je program zacílen právě na žáky středních škol a jejich pedagogy? Protože 50% všech psychických nemocí, které propuknou v průběhu celého života, se poprvé projeví do 14. roku a 80% do 17 let. Zároveň většinu svého času tráví lidé tohoto věku právě ve škole s učiteli a svými spolužáky. Proto pokládáme za velmi důležité, aby byli nejen žáci, ale i učitelé v tomto směru náležitě vzděláni, a pomohli tak včasnému podchycení prvních příznaků začínající duševní krize u svých žáků. Díky tomu zvyšujeme šanci, že žáci projdou krizí bez větších a vleklých duševních problémů.

Program je rozdělen do 4 částí ( 4 x 3h ):

1.část se věnuje základním informacím ohledně duševního zdraví X onemocnění
2.část se věnuje vhodné komunikaci
3.část se věnuje psychohygieně
4.část se věnuje sdílení reálného příběhu a závěrečnému shrnutí


Díky kurzu se účastníci naučí:

1. Základní informace o nejčastějších duševních onemocněních.
2. Jak si udržet duševní zdraví a jak o něj pečovat.
3. Kde hledat odbornou pomoc.
4. Rozeznat signály žáků, které mohou predikovat počátek duševní krize.
5. Jak vhodně komunikovat s žákem, třídou, rodiči a spolupracovníky.

Určení

Kurz je určen pro skupinu 15 – 20 pedagogických pracovníků z různých škol. Jedná se o učitele, metodiky prevence, výchovné poradce či školní psychology.

Časový rozvrh

Oba dva dny: 9:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00

Hodinový rozsah

12 hodin

Akreditace

Kurz je součástí pilotního projektu a ještě nemá akreditaci MŠMT.

Osvědčení

Pro získání certifikátu je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a před zahájením kurzu i po jeho skončení odevzdat vyplněný dotazník zpětné vazby.


baner odkazy

Všechny kurzy jsou zrušeny po dobu trvání nouzového stavu od 15. 10. 2020
   Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz