facebook


Nabídka kurzů na rok 2021:
Těšíme se na Vaši účast!


"Bydlení především" - principy Housing First v práci s lidmi
s duševním onemocněním

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 22. - 23. 11. 2021; cena: 3 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová,
Mgr. Ivana Morvayová

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 24. - 26. 11. 2021 OBSAZENO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 200,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 31. 5. 2021; cena: 1 500,- Kč   PROBĚHLO
druhý termín: 16. 12. 2021; cena: 1 600,- Kč  OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan, MUDr. Martin Pozdílek

Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 28. - 29. 6. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 29. - 30. 11. 2021; cena: 3 200,- Kč OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Petra Šindelková, Mgr. Klára Vaníčková, Tereza Blechová, Mgr. Eliška Hrbková

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 6. - 8. 12. 2021 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 400,- Kč OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 27. - 28. 5. 2021; cena: 2 800,- Kč PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 20. - 22. 10. 2021 PROBĚHLO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 400,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 29. 9. - 1. 10. 2021; cena: 3 600,- Kč PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová

Komunikace s člověkem s depresí
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 21. 5. 2021; cena 1 500,- Kč PROBĚHLO  
druhý termín: 17. 12. 2021; cena 1 600,- Kč OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od 6. 9. do 19. 10. 2021 PROBĚHLO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka, Mgr. Petr Hudlička,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním 
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 16. - 18. 6. 2021; cena: 3 300,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 25. - 27. 10 2021; cena: 3 600,- Kč PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP) 
první termín: 6. - 7. 5. 2021; cena: 2 800,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 18. - 19. 11. 2021; cena: 3 000,- Kč OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Pohyb pro zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 3. - 4. 6. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 13. - 14. 12. 2021; cena: 3 200,- Kč 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Jan Drobný, MUDr. Miroslav Pastucha

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 13. - 14. 5. 2021; cena: 2 800,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 13. - 14. 9. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová


Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín:14. - 15. 6. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO        
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 21. - 23. 4. 2021; cena 3 000,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 13. - 15. 10. 2021; cena 3 200,- Kč PROBĚHLO
třetí termín: 1. - 3. 12. 2021; cena 3 200,- Kč OBSAZENO  
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení 
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
termín: první část 20. 4., druhá část 11. 5. 2021 PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková
cena: 3 000,- Kč

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění 
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 1. - 3. 11. 2021 PROBĚHLO       
cena: 3 200,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 26. - 27. 4. 2021 PROBĚHLO
druhý termín: 15. - 16. 11. 2021 OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník  
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová
cena: 3 000,- Kč

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
(akred. MPSV - SP)
první termín: 12. 5. 2021; cena: 1 500,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 15. 12. 2021; cena: 1 600,- Kč OBSAZENO, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 7. 6. 2021; cena 1 600,- Kč PROBĚHLO 
druhý termín: 3. 9. 2021; cena 1 700,- Kč PROBĚHLO  
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 20. 5. 2021; cena 1500,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 15. 9. 2021; cena 1600,- Kč PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 10. - 12. a 15. - 17. 11. 2021; cena 6 900,- Kč PROBÍHÁ 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.,
PhDr. Vendula Junková, PhDr. Magdalena Fouzová,
MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach, Mgr. Roman Pešek,
Ph.D., MUDr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Lenka Ságnerová,
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., PhDr. Martin Wagenknecht

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 21. - 22. 6. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 11. - 12. 10. 2021; cena: 3 200,- Kč PROBĚHLO
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Olivová a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP) 
první termín: 10. - 11. 6. 2021; cena: 3 000,- Kč PROBĚHLO
druhý termín: 9. - 10. 12. 2021; cena: 3 200,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 4. - 5. 11. 2021 PROBĚHLO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 200,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín konání: 23. - 25. 6. 2021 PROBĚHLO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 600,- Kč

Centrum duševního zdraví v praxi
(akr. MPSV- SP/PC/VP)
termín: jednodenní kurz (8 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: MUDr. Miroslav Pastucha, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz