facebook
Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 28. - 29. 4. 2021  ; cena: 3 000,- Kč   
druhý termín: 29. - 30. 11. 2021  ; cena: 3 200,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Petra Šindelková, Mgr. Klára Vaníčková, Tereza Blechová, Mgr. Eliška Hrbková

Stručný obsah kurzu

Seznámíte se s prokazatelně účinnými metodami, které vytváří funkční spolupracující vztah v oblasti sociální práce.
Cílem kurzu je poskytnout základní vědomosti o diagnóze emočně nestabilní poruchy osobnosti - hraničním typu, o moderních způsobech spolupráce, o emoční dynamice těchto klientů obecně i specificky.
Účastníci získají základní dovednosti ke zvládání krizových stavů klienta, objeví možnosti, jak pomoci klientovi s HPO navázat dobrou spolupráci v rámci sociálních služeb, případně jak klienta dobře delegovat k dalším odborníkům.
Dovednosti bude předávat sociální pracovnice a psychoterapeutka ve spolupráci s peer lektorkami, které přidají ke svým odborným znalostem z oblasti sociální práce také cennou osobní zkušenost s touto diagnózou.

  Určení

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další pracovníky v pomáhajících profesích.

 Časový rozsah a harmonogram

 1. den: 9:00 - 17:00

 2. den: 9:00 - 17:00

16 hodin

 Akreditace

 MPSV

Osvědčení

 Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90% a zpracovat kazuistiku nebo modelou situaci

baner odkazy

Všechny kurzy jsou zrušeny po dobu trvání nouzového stavu od 15. 10. 2020
   Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz