facebook
Komunikace s člověkem s depresí
(akred. MPSV-PC/SP)

první termín: 21. 5. 2021; cena 1 500,- Kč
druhý termín: 17. 12. 2021; cena 1 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Stručný obsah

  • Deprese – teoretický úvod; klinický obraz, průběh, rizika a principy psychiatrické léčby
  • Člověk s depresí – jak jej poznat; videoukázky rozhovoru s klientem s depresivní poruchou - praktický nácvik identifikace příznaků deprese
  • Komunikace s depresivním klientem; komunikační dovednosti pro kontakt s klientem s depresivní poruchou, vhodné a nevhodné strategie, mýty o depresi, které brání vyléčení
  • Základní principy intervence u depresivního klienta; motivační rozhovor s pacientem s depresivní poruchou - práce s depresivními  myšlenkami, výčitkami, pasivitou, základní principy kognitivně behaviorální práce s klientem v depresi
Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v sociálních službách, pro laické pečující nebo rodinné příslušníky

Časový rozvrh

9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

Délka semináře 8 hodin

Akreditace

MPSV-PC/SP

Osvědčení

Účastník získá certifikát od Centra vzdělávání Fokus Praha

Pro získání akreditovaného certifikátu (MPSV) musí účastník splnit podmínku 100% účasti

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz