facebook
Centrum duševního zdraví v praxi
(akr. MPSV- SP/PC/VP)

lektoři: MUDr. Miroslav Pastucha, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.


Stručný obsah kurzu

Cílem kurzu je poskytnout teoretický a zkušenostní rámec pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další odborníky, kteří se chystají být anebo již jsou součástí týmu Center duševního zdraví. Lektory jsou současní pracovníci Centra duševního zdraví pro Prahu 8, kteří mohou předat již téměř tříletou praktickou zkušenost s fungováním centra. Myšlenka Center duševního zdraví je postavena na principu multidisciplinarity. Účastník kurzu se postupně seznámí s tím, jak multidisciplinární tým funguje, jaká je jeho ideální struktura a personální složení. Tématem bude samotný provoz Centra duševního zdraví a to jak po technické stránce, tak i z pohledu péče o členy týmu a metodického vedení.

Cílem také bude seznámit účastníky kurzu s využitím základních nástrojů sociální práce jako jsou např. case managment, individuální a krizové plánování v rámci Centra duševního zdraví. Kurz se také bude věnovat novým nástrojům jako je např. práce s FACT boardem. Nedílnou součástí kurzu bude práce s kazuistikami, které poskytují možnost si teoretické poznatky porovnat s reálnými případy. Příběhy budou vybrány tak, aby dávaly ten nejlepší příklad a inspiraci pro budoucí práci sociálních pracovníků/pracovníků v sociálních službách a popsaly celkový proces práce Centra duševního zdraví. Kurz se věnuje také silným a slabým stránkami z praxe fungování Centra duševního zdraví.

Určení

Kurz je určen především pro odborníky, kteří se chystají být, anebo již jsou, součástí multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví
 
Časový rozvrh

9:00– 17:00

Osvědčení

Osvědčení s akreditací získá účastník pod podmínkou splnění
100% účasti na kurzu

Akreditace


MPSV – SP/PC/VP


Pořádá Fokus Praha
Centrum vzdělávání; Dolákova 24, 181 00 Praha 8
tel: 283 85 30 96; mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz