facebook
P2191080mala.jpg
Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)

termín: 13. - 15. 11. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 900,- Kč
 
Stručný obsah

Základním tématem kurzu je zranitelnost lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a riziko návratu akutní fáze duševního onemocnění v kontextu rehabilitačních a jiných sociálních služeb. Vzdělávání se zabývá podpůrnými intervencemi a metodou protikrizového plánování, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují. Účastníci se učí systematicky zabývat tématem zvládání zátěže v rehabilitaci, včasným rozpoznáváním příznaků onemocnění, uzavíráním dohod s klientem a jeho blízkými lidmi pro případ krize atd. Metoda protikrizového plánování vychází z výzkumů a poznatků založených na důkazech (EBP), stejně jako z bohaté praxe lektorů. Kurz je koncipován prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností a kasuistik.

Stručný přehled základních témat:

- Relaps onemocnění z psychotického okruhu dg./specifika průběhu
  relapsu u jiných duševních onemocnění
- Práce se zátěží v psychosociální rehabilitaci
- Stres – vulnerability model
- Šetření zranitelnosti a příznaků krize
- Zvládací strategie (coping)
- Nástroje prevence – protikrizový plán, krizová karta, dohody o
  zabezpečení atd.
- Specifické situace: sebevražedné tendence, agresivní chování
- Protikrizové plánování v týmové práci
- Kasuistiky

Určení

Kurz je určen pro pracovníky psychosociálních služeb, ergoterapeuty a zdravotníky, kteří se potkávají ve své praxi s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním. Vzdělávání tématicky spadá do oblasti sociální psychiatrie.

Hodinový rozsah a časový rozvrh

20 hodin

1. den 9:30 – 17:00; 2. den 9:00 - 17:00; 3. den 9:00 – 14:00

Osvědčení

Osvědčení získá účastník pod podmínkou 90 % účasti na kurzu. Zároveň se musí relevantně zapojit do tvorby modelového krizového plánu.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz