facebook
P2191076mala.jpg
Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 23. 10. 2023; cena: 2100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina

Stručný obsah:

Kurz účastníkům nabídne základní informace o psychotickém onemocnění, jeho charakteristických rysech v průběhu akutní i chronické fáze a o některých diagnosticky blízkých onemocněních.  Ukáže komunikační strategie a jejich specifické použití při kontaktu s vážně psychicky nemocnými klienty, včetně některých specifických technik pro navázání kontaktu s člověkem v akutním psychotickém stavu. Součástí kurzu je i praktický nácvik technik včetně simulace psychotického zážitku „mluvení s hlasy“. V kurzu bude využita také osobní zkušenost jednoho z lektorů s psychotickým onemocněním, který tak může účastníkům přinést „pohled z druhé strany“, svojí zkušenost prožitku akutního stavu i zvládání onemocnění.
V průběhu celého kurzu je prostor na praktické otázky a sdílení zkušeností účastníků s klienty se závažným psychickým onemocněním.

Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, ale i laické pečující nebo rodinné příslušníky.

Časový rozvrh

09:00 – 17:00

Hodinový rozsah

8 hodin

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací nutno splnit 100% docházky.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz