facebook
P2161026mala.jpg
Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)

první termín: 2. 5. a  16. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 1. 12. a 15. 12. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková


Stručný obsah:

Technika TRE® je jedinečná, funkční, snadná a umožňuje lidem spočinout, zastavit se a být v přítomnosti, což je základním předpokladem prevence syndromu vyhoření a psychohygienických praktik. Nabízíme dva dny spočinutí, v rámci kterých Vám předáme teoretické pozadí práce se stresem, zaměříme se na aktuální psychohygienické potřeby účastníků a naučíme Vás techniku TRE®. Pomocí jednoduchých cviků aktivujeme přirozený třes Vašeho těla. Třes bez jakékoliv manipulace a při plném vědomí uvolňuje napětí uložené v těle. Naše reakce na stres jsou do značné míry instinktivního charakteru a neovlivnitelné vůlí. Pokud se chceme v této oblasti stát stabilnějšími, je potřeba se věnovat uvolnění těla. TRE® nabízí časově úsporný způsob, jak se v sobě zakotvit, setřást ze sebe denní stres i možnost uvolnit stará zatížení a bolesti.

TRE® umožňuje měnit naše nastavení na stres bez nutnosti komplikovaná témata verbalizovat. Každý z účastníků cvičí sám za sebe. Aktivovaný třes bývá jemný, příjemný a uvolňující. Na kurzu Vás podpoříme ve schopnosti respektovat své tělo, čímž získáte schopnost regulovat proces TRE® a budete pak moci techniku samostatně využívat a podpořit tak sebeléčivé schopnosti svého organismu. Kurzem Vás provede lektorka pracující řadu let v přímé práci s klienty, s bohatými osobními zkušenostmi s náročnými situacemi a hledající cesty, jak žít život plně, jednoduše a bez zbytečné zátěže.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je naučit a osvojit si metodu TRE®, podpořit individuální schopnosti každého jednotlivce se účinně ošetřit a uvolnit zatížení získaná v pracovním i osobním životě. Tím se zvýší schopnost adekvátně reagovat na stresové situace, nejen v rámci přímé práce s klienty. Cílem prvního dne kurzu je předat techniku tak, aby ji lidé mohli zkusit praktikovat samostatně doma. Během druhého dne, který proběhne s časovým odstupem, budemem reflektovat samostatnou praxi TRE® účastníků a podpoříme jednotlivce ve schopnosti regulovat proces uvolňování napětí tak, aby cvičení bylo co nejvíce efektivní a přínosné. Součástí kurzu je předání teoretického pozadí metody a bude probráno několik základních témat (působení stresu, strategie jeho zvládání, projevy vyhoření a psychosomatická souvztažnost), která se komplexně týkají právě psychohygieny a potřeby jejího praktikování.


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a všem, kteří se chtějí naučit jak účinně chránit své duševní zdraví a předcházet syndromu vyhoření

Časový rozvrh

Oba dva dny: 9:30 - 16:30

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - PC/SP/VP/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a účastnit se cvičení

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz