facebook
P2191076mala.jpg
Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)

první termín: 25. - 26. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 7. - 8. 11.  2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Katarína Durecová

Stručný obsah

Obsahem kurzu bude seznámení s projevy základních typů poruch osobnosti. Ukážeme si, jak specifické dysfunkční postoje jednotlivých typů osobnosti ovlivňují jejich problematické vzorce chování a prožívání. Seznámíme se s hypotézami o příčinách vzniku těchto potíží. Prozkoumáme typické potíže, které nastávají při interakci a komunikaci s lidmi s poruchou osobnosti.


Vyzkoušíme si komunikační strategie, jak tyto obtíže v interakci zvládnout tak, abychom nenarušili spolupráci a vztah s klientem, zachovali respekt ke klientovi a přitom neztratili vlastní sebeúctu. Součástí kurzu bude diskuse nad případy z vlastní praxe a modelování problematických situací, se kterými se v praxi nejčastěji setkáváme.

Hlavním cílem tohoto kurzu je:

  • zvýšení empatie a akceptace klientů s poruchou osobnosti
  • naučit se rozpoznat projevy jednotlivých typů poruch osobnosti
  • znát diagnostická kritéria
  • porozumět kontextu těchto diagnóz – vývoji, pozadí chování, psychologickým zákonitostem, které ovlivňují výskyt symptomů
  • předvídat typické potíže v interakci s klienty.
  • osvojit si základní komunikační strategie, které mohou být užitečné při podpoře spolupráce s klienty poruchou osobnosti
  • uvědomit si dopad vlastních postojů a chování na interakci s klientem, možnosti práce se sebou
Určení

Pro sociální pracovníky a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00
2. den: 9.00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - SP/PC/PP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a zpracovat kazuistiku.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz