facebook
Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži
(akred. MPSV- PC/SP/PP)

první termín: 19. - 20. 5. 2022  ; cena: 3 000,- Kč   
druhý termín: 15. - 16. 9. 2022  ; cena: 3 400,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Petra Šindelková, Mgr. Klára Vaníčková, Mgr. Eliška Hrbková

Stručný obsah kurzu

Seznámíte se s prokazatelně účinnými metodami, které vytváří funkční spolupracující vztah v oblasti sociální práce. Cílem kurzu je poskytnout základní vědomosti o diagnóze emočně nestabilní poruchy osobnosti - hraničním typu, o moderních způsobech spolupráce, o emoční dynamice těchto klientů obecně i specificky.

Účastníci získají základní dovednosti ke zvládání krizových stavů klienta, objeví možnosti, jak pomoci klientovi s HPO navázat dobrou spolupráci v rámci sociálních služeb, případně jak klienta dobře delegovat k dalším odborníkům. Dovednosti bude předávat sociální pracovnice a psychoterapeutka ve spolupráci s peer lektorkami, které přidají ke svým odborným znalostem z oblasti sociální práce také cennou osobní zkušenost s touto diagnózou.

Určení

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Časový rozsah a harmonogram

16 výukových hodin

 1. den: 9:00 - 17:00

 2. den: 9:00 - 17:00

Akreditace

MPSV

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90% a vyplnit závěrečný test.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz