facebook
P2191080mala.jpg
Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)

termín: 9. - 11. 10. 2023 
místo:   Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor:  MUDr. Jan Stuchlík
cena:    3 900,- Kč

Stručný obsah

CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta a jeho blízkých, přenáší vyšší díl zodpovědnosti na pracovníky přímo poskytující péči, zlevňuje a v zájmu klienta i organizace zefektivňuje služby atd. Pracuje se např. s těmito zásadami:

1. Zaměření na zdravé stránky klienta
2. Vztah klienta a case managera
3. Volbou a přáními klienta
4. Asertivitou intervencí
5. Podporou pozitivní změny
6. Využíváním možností podpory i mimo tradiční služby

Struktura semináře:

- Vymezení pojmů, stručná historie, důvody vzniku a způsoby použití
- Pravidla a pracovní postupy CM
- CM dlouhodobě duševně nemocných - práce s rehabilitačním
  plánem
- Modely CM ve světě a u nás
- CM a multidisciplinární tým, týmová komunikace
- Praktické zkušenosti, kasuistiky

Celý seminář je prakticky a interaktivně zaměřen, pracuje se s kasuistikami, k výuce se používá her, jsou nabízeny praktické zkušenosti s použitím CM v týmu, manuál používání CM atd.

Určení

Case management vznikl jako metoda či nástroj komplexní péče o duševně nemocné, seminář je tedy určen především pracovníkům v této oblasti v přímé práci s klienty popř. vedoucím týmů, které chtějí metodu zavádět. CM však obsahuje i principy využitelné v péči o jinak dlouhodobě nemocné či handicapované klienty a je tedy použitelný i pro tuto širší oblast.

Časový rozvrh

1. a 2. den........9:30 – 17:00; 3. den.........9:30 – 14:00

Hodinový rozsah

Délka semináře 20 hodin.

Akreditace

MPSV - PC/SP/VP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz