facebook
P2191086mala.jpg
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akr. MPSV- PC/SP/PP)

první termín: 19. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč 
druhý termín: 7. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Martin Pozdílek

Stručný obsah kurzu

Rozeznat psychické potíže (psychické onemocnění) u dítěte je často komplikované, což může zpozdit poskytnutí potřebné odborné péče. Pro zlepšení citlivosti k rozeznání těchto potíží a k rozšíření rejstříku možností, jak se zachovat ku prospěchu dítěte, Vám nabízíme tento kurz.

Základními tématy jsou:

- Příznaky počínající či probíhající duševní poruchy u dětí

- Fungování dítěte ve vrstevnické skupině

- Projevy, léčba a vývoj u některých psychických poruch (poruchy nálady, úzkostné poruchy, mentální retardace, závislosti, ADHD, poruchy autistického spektra, psychózy, poruchy příjmu potravy)

- Komunikace s duševně nemocným dítětem

- Spolupráce s rodinou

- Zařízení poskytující zdravotní a sociální pomoc dětem s duševním onemocněním

Určení

Kurz je určen především pracovníkům sociálních služeb, pedagogům a vychovatelům, ale i dalším profesionálům, kteří pracují s dětmi.

Časový rozsah a harmonogram

8 hodin

9:00– 17:00

Akreditace

MPSV – PC/SP/VP Osvědčení s akreditací získá účastník při splnění podmínky 100% účasti na kurzu.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz