facebook
P2191086mala.jpg
Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)

první termín: 3. - 5. 4. 2023; cena 3 400,- Kč
druhý termín: 18. - 20. 10. 2023; cena 3 900,- Kč
třetí termín: 4. - 6. 12. 2023; cena 3 900,- Kč  

místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Stručný obsah

1. Co dělá psychiatr (a proč): klinický model, terapie a rehabilitace, odborná připravenost psychiatrů, organizace psychiatrické péče (ambulantní péče, lůžková péče, denní stacionáře), ekonomické limity psychiatrické péče

2. Minimum z klinické psychiatrie (diagnostika): základní diagnostika duševních poruch

3. Co dělá psychiatr (a proč): léčba psychofarmaky v zahraničí a ČR, něco málo o psychoterapii, multidisciplinární týmy, nejčastější problémy v komunikaci týmu, diagnostické manuály

4. Právní minimum v psychiatrii: práva duševně nemocných, právo na volbu lékaře, nedobrovolná hospitalizace, omezení způsobilosti k právním úkonům

5. Jak spolupracovat s psychiatrem: profesionální role v multidisciplinárním týmu, zodpovědnost týmu

6. Závěr: dotazy, problémy, hodnocení semináře

Určení

Je určen především pracovníkům zdravotní a sociální oblasti, kteří chtějí získat základní informace v oblasti psychiatrie, a to především s ohledem na svou praxi.

Časový rozvrh

První den 9:30 - 17:00; druhý den 9:00 - 17:00; třetí den 9:00 - 14:00

Hodinový rozsah

20 hodin

Akreditace

MPSV - PC/SP

Osvědčení
 
Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz