facebook


Nabídka kurzů na rok 2023:
Těšíme se na Vaši účast!


Podpora v bydlení aneb Housing First v praxi
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 15. - 16. 6. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 9. - 11. 10. 2023 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 900,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 19. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč 
druhý termín: 8. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Martin Pozdílek

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 11. - 13. 12. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 4 200,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 30. - 31. 10. 2023
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský
cena: 3 600,- Kč

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 13. - 15. 11. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 900,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 18. - 20. 10. 2023; cena: 4 200,- Kč
místo: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová

Komunikace s člověkem s depresí
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 10. 1. 2023 proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
cena 1 900,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od: 4. 9. - 17. 10. 2023 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka, Mgr. Petr Hudlička,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním 
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 25. - 27. 9. 2023
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček
cena: 4 200,- Kč

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP) 
první termín: 22. - 23. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 11. - 12. 9. 2023; cena: 3 600,- Kč 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 25. - 26. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 7. - 8. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová


Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín: 9. - 10. 11. 2023          
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka
cena: 3 600,- Kč 

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 3. - 5. 4. 2023; cena 3 400,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník 
druhý termín: 18. - 20. 10. 2023; cena 3 900,- Kč
třetí termín: 4. - 6. 12. 2023; cena 3 900,- Kč  
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení 
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 2. 5. a  16. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
druhý termín: 1. 12. a 15. 12. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění 
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 12. - 14. 6. 2023       
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 900,- Kč

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 26. - 27. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 24. - 25. 10. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi

(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 23. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč
druhý termín: 14. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová

Specifika práce se sebepoškozujícím se klientem NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 2. 6. 2023; cena: 1 900,- Kč
druhý termín: 1. 11. 2023; cena: 2 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová, Mgr. Klára Neumannová

Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 29. - 30. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník 
druhý termín: 20. - 21. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Klára Neumannová

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP/PP)
termín: 23. 10. 2023    
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina
cena: 2100,- Kč

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 13. 9. 2023       
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha
cena 2 100,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 19. - 21. a 24. - 26. 4. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Tomáš Kufa,
PhDr. Václav Jílek, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach
Mgr. Lenka Ságnerová, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Barbora Krčmářová,
PhDr. Pavel Král, Ph.D,Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.,
PhDr. Martin Wagenknecht
cena 7 900,- Kč

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akred. MPSV - SP/PC) 
první termín: 8. - 9. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 12. - 13. 10. 2023; cena 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Olivová a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP) 
první termín: 5. - 6. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 7. - 8. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 2. - 3. 11. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 600,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 21. - 23. 6. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 4 200,- Kč

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody

Pohyb pro zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: dvoudenní kurz (16 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: Bc. Jan Drobný
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:
SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz