facebook
P2191086mala.jpg
Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP)

první termín: 30. - 31. 5. 2024; cena: 3 200,- Kč 
druhý termín: 3. - 4. 10. 2024; cena: 3 600,- Kč   
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoka: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Stručný obsah kurzu

Zmapování a posílení motivace je jedním ze základních terapeutických postupů, jak změnit status quo a zlepšit kvalitu klientova života. Kurz rozvíjí postupy, jak se v klientově motivaci zorientovat, jak navázat spolupráci, jak jeho vlastní motivaci zvědomnit a posílit, jak jí využít v klientův prospěch a jak ji trvale začlenit do klientova vnitřního světa. Část kurzu je věnovaná etice a nebezpečí záměny motivace poradcovy za motivaci klientovu.

Témata:

- Možnosti, jak klienta správně pochopit, jak se dostat k jeho vlastním motivacím, jak je rozvíjet a posilovat. Co dělat v případě, že klient zůstává uzavřený, motivaci neventiluje, nespolupracuje či alespoň nevykazuje žádné pokroky ve zlepšování kvality vlastního života.

- Psychohygiena pracovníků a vyrovnávání se s případným pocitem bezmoci ve vztahu ke klientům.

- Teorie motivačních rozhovorů

- Neverbální a paraverbální techniky jako součásti motivačního rozhovoru

- Myšlenkové „pasti“, předsudky a etický rámec práce v pomáhajících profesích

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím

Časový rozsah a harmonogram

16 hodin

první den: 10:00 – 17:00
druhý den: 9:00 - 16:00

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a úspěšné splnění testu.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz