facebook
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru 
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 5. - 6. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč
druhý termín: 7. - 8. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál


Stručný obsah

Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro vedení zplnomocňujícího rozhovoru, který je základním nástrojem podpory na cestě k osobnímu zotavování klientů. V rámci kurzu je kladen důraz na sebereflexi pracovníků, sebezkušenost a získání praktických dovedností pro vedení rozhovoru. Účastníci se seznámí se systemickou teorií a praxí, konceptem zotavení, s prací orientovanou na řešení, která je založená na podpoře silných stránek klientů a jejich okolí. Nedílnou součástí kurzu je také sdílení zkušeností z praxe a pohled na vedení pomáhajícího rozhovoru očima peer pracovníka.

Absolvent si prakticky vyzkouší vedení pomáhajícího rozhovoru zaměřeného na hledání a posilování silných stránek, zaměřeného na řešení a na práci s osobním příběhem klienta a tuto zkušenost bude umět použít ve své praxi.

Účastník kurzu se také seznámí s novými koncepty péče - zotavením (recovery), zplnomocňováním (empowerment) a prací postavenou na posilování silných stránek klienta (strength based model), a to nejen z perspektivy pomáhajícího profesionála, ale také z perspektivy osobní zkušenosti peer pracovníka.


Určení

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, další pomáhající profese a pečující


Časový rozvrh

1. den: 9.00 – 17:00

2. den: 9.00 - 17:00


Hodinový rozsah

16 hodin


Akreditace

MPSV


Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz