facebook
Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
(akred. MPSV - SP/PC)

termín: 30. - 31. 10. 2023; cena: 3 600,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Stručný obsah

Tento zážitkový vzdělávací seminář si klade za cíl u pracovníků v pomáhajících profesích zvnitřňovat a začít si uvědomovat své emoce při komunikaci. Kurz se zaměřuje na získání praktických dovedností, jak zacházet s vlastními emocemi i s emocemi klientů, s kterými se pracovník při své práci často setkává. Seminář je veden interaktivní formou, která kombinuje teoretický výklad s modelovými situacemi a cvičením založeným na dramatických a improvizačních technikách. Účastníci si vyzkouší rozdílné komunikační pozice, práci s gestem, tělovým tonusem a mimikou. Součástí vzdělávání je získání instrumentáře podpůrných technik, které si účastník bude moci trénovat a zároveň je využije ve své každodenní praxi.
 
Cílové kompetence absolventa kurzu:

·         Účastníci získají základní informace o problematice emocí a práce s nimi, vyzkouší si a osvojí některé techniky, díky kterým rozvinou lepší porozumění vlastním emocím a zároveň i porozumění emocím u druhých

·         prohloubí své kompetence ke zmírnění nežádoucích emocí v komunikaci

·         naučí se odhalovat chybné komunikační strategie a nahradit je těmi funkčními

·         budou umět zaměřit svou pozornost na silné stránky klientů a dále je rozvíjet a podporovat

·         zdokonalí se v naslouchání a empatickém porozumění druhým a naučí se, jak tohoto porozumění využívat k oboustrannému prospěchu v komunikaci a jednání.

Určení

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Časový rozvrh

Oba dva dny: 9:00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz