facebook
Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 6. - 8. 6. 2022; cena: 3 900,- Kč
           
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová

Stručný obsah

Kurz kombinovanou formou (nácviky, skupinové diskuze, teorie) vysvětlí rozdíly mezi sociální prací s člověkem s duševním onemocněním a některými jeho blízkými osobami a sociální prací s rodinou jakožto klientem. Lektoři, vycházející z teoreticko-filozofické základny liberecké školy rodinné terapie, nabídnou své mnohaleté zkušenosti z různých sociálních služeb, trénink a principy vedení rozhovoru s rodinou a v neposlední řadě podporu a inspiraci k přímé práci s rodinnými systémy. Součástí kurzu je i supervizní-kazuistická práce s příběhy z praxe účastníků.
 
Cílové kompetence absolventa kurzu:

  •   Získá odvahu hovořit a systematicky pracovat s celými rodinami
  •   osvojí si teoretické základy práce s rodinami - co je a není rodina, rodinný systém, sociální děloha a sociální porod, vývojová dynamika dětí v rodin
  •   prohloubí dovednosti vedení rozhovoru s celou rodinou – cirkulární dotazování, práce s příběhem, s tajemstvím, časování, hypotetizování, externalizace
  •   na příbězích rodin ze své praxe i příběhu rodiny vlastní si osvojí širší, nehodnotící a zvídavý způsob uvažování i dotazování se na důležitá témata rodin, jako jsou zdroje, jazyk, zvyklosti a silné stránky
  •   je schopen setkat se a hovořit s celým rodinným systémem
  •   je schopen všimnout si svých chyb při rozhovoru s rodinou, rozumět tomu, jak se staly a vrátit je znovu do spolupráce s rodinou
  •   je schopen implementovat nabyté poznatky a uvažování do metodik svého pracoviště
Určení

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Časový rozvrh

všechny tři dny: 9:00 - 17:00

Hodinový rozsah

24 hodin

Akreditace

MPSV - SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz