facebook
Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
(akred. MPSV - SP)
první termín: 23. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč
druhý termín: 14. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana KuglerováStručný obsah kurzu

Absolvent kurzu získá základní kompetence v následujících oblastech:

– orientuje se v problematice smrti, ztráty a v reakcích na ně

– rozumí základům krizové intervence – vysvětlení pojmů, specifika krizové intervence, vhodné a nevhodné formy pomoci

– rozpozná suicidálního člověka – jak jej poznat, presuicidální syndrom, varovné signály a jejich nárůst, suicidální myšlenky, tendence, dohoda o odkladu suicida

– ví, jak komunikovat se sebevražedným klientem – přístup, komunikační dovednosti, vhodné a nevhodné strategie

– zná základní principy intervence u sebevražedného klienta; motivace, hledání osvědčených zdrojů, práce s myšlenkami, s pocity, s tělesným prožíváním, nácvik rozhovoru

– zná možnosti následné pomoci – ovládá základy psychohygieny pomáhajícího pracovníka

Určení

Pro pomáhající profesionály ze sociálních i zdravotních služeb.

Lektorka:

Mgr. Ivana Kuglerová - psycholožka a krizová interventka, pracovnice Linky Bezpečí

Časový rozsah a harmonogram

8 hodin

9:00 – 17:00

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky

Osvědčení

Pro osvědčení s akreditací získá účastník pod podmínkou splnění 100% účasti na kurzu.

Místo

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz