facebook
Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)

termín: 25. - 27. 9. 2023; cena: 4 200,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Stručný obsah:

Metoda Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora, dále jen IPS) je v současné době jednou z nejefektivnějších metod zaměstnávání lidi s duševním onemocněním. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům teoretický a zejména praktický rámec této metody. Kurz se zaměřuje na práci s klienty i se zaměstnavateli. Lektoři jsou současní pracovníci Týmu podpory zaměstnávání Fokusu Praha, mají dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním, prošli kurzem IPS od americké terenérky metody IPS Sarah Swanson a čerpají zkušenosti ze zahraničních stáží z Holandska, Švédska a Itálie, kde je tato metoda léty prověřená.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Absolvent kurzu bude umět prakticky využívat metodu IPS v rámci zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Prohloubí si své dovednosti v přímé práci s klientem v rámci jeho začlenění na trh práce, v motivování klienta a vytváření pracovního profilu. Získá dovednosti k oslovování zaměstnavatelů a naučí se, jak se zaměstnavateli jednat.

  • orientace na pracovním trhu
  • rozpoznání vhodného uplatnění pro klienta na základě jeho požadavků, představ a dovedností
  • uplatňování vhodné podpory pro klienta při přijímacím řízení, asistenci na pracovišti a při komunikaci v zaměstnání
  • vyhledávání zaměstnavatelů, mapování potřeb zaměstnavatele a udržování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem
  • prohloubení spolupráce s úřadem práce
  • role pracovního konzultanta IPS v rámci multidisciplinárních týmů

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je zejména určen pro pracovní konzultanty, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovní terapeuty, kteří v rámci své činnosti poskytují služby zaměstnávání pro lidi s duševním onemocněním.
  • Pro ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a metodě IPS.
Časový rozvrh

Všechny tři dny: 9:00 - 17:00

Hodinový rozsah

24 hodin

Akreditace

 MPSV (SP/PC/VP)

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraných témat

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz