facebook
Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP/VP)

termín: 11. - 13. 12. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 4 200,- Kč


Stručný obsah

Plánování péče je kurzem prezentováno jako kreativní, systematický nástroj ve spolupráci s klientem, který má posilovat sebevědomí klienta a dynamizovat spolupráci. Principy individuálního plánování v CARE přístupu jsou dobře využitelné i pro metodickou a intervizní práci v organizaci.

Vzdělávání je založeno na praktických zkušenostech a potřebách účastníků kurzu. Poměr teorie a praktických cvičení je cca 30/70. Kurz je zaměřen na nácvik dovedností a pochopení procesu plánování. Je možné a užitečné pracovat s vlastními přinesenými plány a příklady z praxe.

Východiska:

- Nizozemská komplexní metodologie psychosociální rehabilitace
  CARE (Storm Rehabilitation).
- Na důkazech a výzkumech založená praxe (evidence based)
  plánování péče

Stručný přehled témat:

- Základní principy individuálního přístupu a argumenty k povinnému plánování (pro a proti).
- Plánování ve vztahu ke standardům kvality sociálních služeb a
  požadavkům Zákona o sociálních službách
- 6 fází spolupráce podle metodologie CARE - zaměření kurzu na:
   - fáze mapování potřeb, zdrojů a rizik,
   - fáze stanovení cílů spolupráce
   - fáze tvorby plánu

- Cesta od přání klienta k osobnímu cíli
- Co má obsahovat plán péče
- Spolupráce s dalšími subjekty na plánování péče (multidisciplinární přístup)
- Motivace klienta a vyjednávání o individuálním plánu
- Dynamika plánování (čas, změny, ztráta motivace klienta atd.)
- Ukázky typů individuálních plánů a nástrojů
- Praktický nácvik formulace cílů a tvorby individuálního plánu péče

Určení

Kurz je určen primárně sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovním terapeutům. Je vhodný pro pracovníky, kteří pracují s klienty dlouhodobě a systematicky, např. v roli klíčových pracovníků. Představená metoda plánování je dobře využitelná u cílových skupin s vysokou psychosociální zranitelností, s překážkami a potřebami ve více oblastech života (osoby s duševním onemocněním, osoby bez domova, osoby s mentálním postižením, osoby v procesu doléčování závislostí atd.).

Hodinový rozsah a časový rozvrh

24 hodin

první dva dny: 9.00 - 17.00., třetí den: 9.00 - 15.00 hod.

Osvědčení

Certifikát s akreditací získá účastník pod podmínkou alespoň 90 % účasti na kurzu a vytvořením vyhovujícího individuálního plánu.

Akreditace

MPSV - PC/SP/VP

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz