facebook
P2191080mala.jpg
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)

v období od 4. 9. - 17. 10. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Bc. Jan Sobotka, Daniel Kaucký, DiS.,
Bc. Blanka Novotná, Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč


Kurz probíhá v následujících blocích a termínech:

Rozvrh kurzu zde

Forma

Prezenční
Účastníci získají souhrnné vzdělávací materiály z kurzu v elektronické podobě.

Určení

Program je určen zájemcům o povolání pracovníka v sociálních službách či stávajícím pracovníkům, kteří dosud nemají potřebnou kvalifikaci pro práci s klienty. Počet účastníků ve skupině je 12 – 20.

Profil absolventa

Absolvent získá penzum odborných znalostí, které může využít v sociálních službách zaměřených na různé cílové skupiny. Práce s lidmi s duševním onemocněním je v kurzu lehce zdůrazněná, lektoři jsou odborníky na tuto problematiku a seznamují účastníky se specifiky služeb pro duševně nemocné.

Vstupní podmínky

Dovršení věku 18 let, motivace k výkonu povolání, způsobilost k právním úkonům

Místo konání

Fokus Praha; Dolákova 24, Praha 8

Cena

11 900,- Kč

Obvykle dva měsíce před začátkem kurzu od nás vy nebo váš zaměstnavatel obdržíte fakturu na úhradu kurzovného bankovním převodem. Vzhledem k tomu, že kurz je (re)kvalifikační, můžete se obrátit na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu. Úřad práce není povinen toto vzdělávání platit, ale velmi často uhradí část kurzovného případně i celou částku.

Občerstvení

Během kurzu je připraveno občerstvení - káva, čaj.
Účastníkům kurzu je k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou a lednicí.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz