facebook
P2191085mala.jpg
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP) 

termín: 19. - 21. 6. 2024
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 4 200,- Kč

Stručný obsah

Kurz je založen na praktickém nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka náročné. Dozvíte se, jak pomoci klientovi, který prožívá intenzivní smutek, radost nebo je naopak agresivní či apatický. Tématem školení je také otázka, jak se vypořádat s vlastními pocity a problémy a stále být schopen s klientem kvalitně spolupracovat.

Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z něj mohou být použity i při práci v krizových situacích. Primárním účelem kurzu není předat knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k nalezení vlastního potenciálu zvládání obtížných situací každému z účastníků. V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou, budou představeny základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů satiterapie a pesso-boyden psychomotorické psychoterapie.

Určení

Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb a dalších pomáhajících profesí, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení.

Časový rozvrh

1. den 10:00 až 19:30 hodin
2. den 9:00 až 19:30 hodin
3. den 9:00 až 13:00 hodin

Důležité upozornění: pro tento kurz je bezpodmínečně nutný včasný příchod všech účastníků!

Hodinový rozsah

24 hodin

Osvědčení

Osvědčení získá účastník pod podmínkou alespoň 90 % účasti na kurzu a splněním závěrečného testu.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz