facebook
"Bydlení především" - principy Housing First v práci
s lidmi s duševním onemocněním
(akred MPSV - PC/SP/VP)

termín: 12. - 13. 12. 2022; cena: 3 400,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová


Stručný obsah:

Principy „bydlení především“ známe v zahraniční pod pojmem Housing First (bydlení především) se začínají pomalu uplatňovat i v ČR. Seminář chce napomoci lidem, kterým jsou tyto principy blízké, aby je mohli uplatňovat ve své práci a to především s osobami s duševním onemocněním.

Cílem kurzu je poskytnout teoretický a zejména praktický rámec této metody. Zaměření je nejen na práci s klienty, ale i s dalšími subjekty důležitými pro „dobré“ zabydlení klientů (sousedé, státní správa atd.). Lektoři jsou současní pracovníci týmu, který má nastarosti chráněné bydlení a mají dlouholeté zkušenosti se zabydlováním lidí s duševním onemocněním v chráněném bydlení a nově i v sociálních bytech. Lektoři prošli kurzem pořádaným pracovníky HVO Querido Discus (Holandsko) a čerpají zkušenosti ze zahraničních stáží z Holandska a Finska, kde je tato metoda léty prověřena, a rovněž s čerpáme zkušenosti kolegů z jiných měst, které se rovněž snaží tuto metodu prakticky využívat.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

Účastník kurzu se naučí znát a aplikovat metodu Housing First (bydlení především) v rámci své každodenní práce při zabydlování lidí s duševním onemocněním v chráněném bydlení či sociálním bydlení. Prohloubí si své dovednosti v přímé práci s klientem v rámci jeho začlenění v chráněném bydlení či v sociálním bydlení. Získá dovednosti a schopnosti řešit kreativně krizové situace spojené úzce s tématem bydlení – oslovování sousedů, práce se sousedy ve vyhrocených situacích, práce s dalšími institucemi tvořícími podpůrnou síť klienta.

Účastník kurzu získá tyto dovednosti a kompetence:

  • orientace v problematice chráněného/sociálního bydlení
  • rozpoznání vhodného uplatnění pro klienta na základě jeho požadavků, představ a dovedností
  • uplatňování vhodné podpory pro klienta při podávání žádostí, při prvních krocích v novém bydlení, při jednání s dalšími institucemi a při jednání se sousedy
  • uplatňování vhodných postupů při vytváření podpůrné sítě klienta
  • uplatňování při komunikaci v krizových situacích – zejména při komunikaci se sousedy či dalšími institucemi
Pro koho je kurz určen:

Kurz je zejména určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří v rámci své činnosti poskytují služby zaměřené na bydlení pro lidi s duševním onemocněním.

Pro ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o zabydlování lidí s duševním onemocněním a metodě Housing First.

Časový rozvrh:

Oba dva dny: 9:00 - 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

 Akreditováno MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90% a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraných témat

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz