facebook
P2191086mala.jpg

Informace k odborné praxi ve Fokusu Praha


V rámci poskytování služeb je ve Fokusu Praha možné nabídnout prostor pro přípravu studentů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých praxí. Dále pak poskytování stáží odborným pracovníkům z ostatních služeb a zahraničním kolegům.

Hlavními účely poskytování odborných praxí jsou:
• Dát školám příležitost pro praktickou odbornou přípravu studentů
• Seznámit studenty a odborníky s pojetím a podobou služeb Fokusu Praha a navázat možnou spolupráci
• Působit na šíření myšlenky komunitní péče, pohledu a přístupu Fokusu Praha k práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním
• Využít potenciál účastníků praxe v jejich zpětné vazbě na poskytování služeb

Formy poskytování odborné praxe:
• Krátkodobá
Trvá obvykle nejméně jeden týden v kuse, kratší praxe jsou poskytovány pouze výjimečně spíše kolegům a zahraničním odborníkům.
• Dlouhodobá
Probíhají buď formou 1-2 dny týdně po dobu jednoho semestru případně i déle, nebo více než 2 týdny v kuse každý pracovní den

Základní podmínky:
• Zájemce o praxi podává žádost o poskytnutí odborné praxe a to nejméně 30 dní před zahájením praxe
• Vždy je nutné uzavřít smlouvu s účastníkem praxe. Pokud účastník požaduje potvrzení o praxi/stáži pro školu, nebo zaměstnavatele, je smluva uzavřena také s nimi
Praxe v rozsahu menším než 10 pracovních dní (80 hodin) včetně je pro stážisty placená
• Cena praxe je 363,- Kč za den. Je-li se školou nebo zaměstnavatelem uzavřena smlouva o praxi nebo o poskytnutí stáže v registrované sociální službě podle 108/2006 Sb., je cena osvobozena od DPH 21%, tzn. 300,- Kč za den
• Praxe ve zdravotních službách se řídí vlastním ceníkem
• Pro kolegy ze spolupracujících organizací je stáž poskytována po dohodě bezplatně
• V úvodu praxe vzniká stručná dohoda o její podobě a náplni
• Účastník praxe podepisuje etický kodex pracovníka Fokusu Praha
• Na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe. Poskytovatel na vyžádání vydává potvrzení o praxi či hodnocení praxe

Pravidla:
Účastník praxe
• má k dispozici určenou osobu, na kterou se může v rámci praxe obracet a která ho praxí provází, respektuje její vedení
• může se bezprostředně ptát na vše, co souvisí s jeho přítomností na praxi, s výjimkou informací podléhajícím ochraně osobních a citlivých údajů
• nezasahuje samostatně bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty
• informuje pracovníky o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje během praxe za důležité

Jak postupovat při zájmu o praxi ve Fokusu Praha:
Zašlete e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. který bude obsahovat:
• motivační dopis, kde uvedete, proč byste chtěli absolvovat stáž ve Fokusu Praha a proč jste si pro stáž vybrali danou službu (www.fokus-praha.cz/pomahame4)
• strukturovaný životopis
• vyplněnou žádost o praxi (typ služby, preferovaný termín, počet hodin stáže)
Kontaktní osoba: Bc. Martina Vavrochová, tel. 770 186 122


Žádost ke stažení
Smlouva ke stažení
Hodnocení praxe

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz