facebook
P2191080mala.jpg

Informace k odborné praxi ve Fokusu Praha


V rámci poskytování služeb je ve Fokusu Praha možné nabídnout prostor pro přípravu studentů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých praxí. Dále pak poskytování stáží odborným pracovníkům z ostatních služeb a zahraničním kolegům.

Hlavními účely poskytování odborných praxí jsou:
• Dát školám příležitost pro praktickou odbornou přípravu studentů
• Seznámit studenty a odborníky s pojetím a podobou služeb Fokusu Praha a navázat možnou spolupráci
• Působit na šíření myšlenky komunitní péče, pohledu a přístupu Fokusu Praha k práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním
• Využít potenciál účastníků praxe v jejich zpětné vazbě na poskytování služeb

Formy poskytování odborné praxe:
• Krátkodobá
Trvá obvykle nejméně jeden týden v kuse, kratší praxe jsou poskytovány pouze výjimečně spíše kolegům a zahraničním odborníkům.
• Dlouhodobá
Probíhají buď formou 1-2 dny týdně po dobu jednoho semestru případně i déle, nebo více než 2 týdny v kuse každý pracovní den

Základní podmínky:
• Zájemce o praxi podává žádost o poskytnutí odborné praxe a to nejméně 30 dní před zahájením praxe
• Vždy je nutné uzavřít smlouvu s účastníkem praxe. Pokud účastník požaduje potvrzení o praxi/stáži pro školu, nebo zaměstnavatele, je smluva uzavřena také s nimi
Praxe v rozsahu menším než 10 pracovních dní (80 hodin) včetně je pro stážisty placená
• Cena praxe je 363,- Kč za den. Je-li se školou nebo zaměstnavatelem uzavřena smlouva o praxi nebo o poskytnutí stáže v registrované sociální službě podle 108/2006 Sb., je cena osvobozena od DPH 21%, tzn. 300,- Kč za den
• Praxe ve zdravotních službách se řídí vlastním ceníkem
• Pro kolegy ze spolupracujících organizací je stáž poskytována po dohodě bezplatně
• V úvodu praxe vzniká stručná dohoda o její podobě a náplni
• Účastník praxe podepisuje etický kodex pracovníka Fokusu Praha
• Na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe. Poskytovatel na vyžádání vydává potvrzení o praxi či hodnocení praxe

Pravidla:
Účastník praxe
• má k dispozici určenou osobu, na kterou se může v rámci praxe obracet a která ho praxí provází, respektuje její vedení
• může se bezprostředně ptát na vše, co souvisí s jeho přítomností na praxi, s výjimkou informací podléhajícím ochraně osobních a citlivých údajů
• nezasahuje samostatně bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty
• informuje pracovníky o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje během praxe za důležité

Jak postupovat při zájmu o praxi ve Fokusu Praha:
Zašlete e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. který bude obsahovat:
• motivační dopis, kde uvedete, proč byste chtěli absolvovat stáž ve Fokusu Praha a proč jste si pro stáž vybrali danou službu (http://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/pomahame)
• strukturovaný životopis
• vyplněnou žádost o praxi (typ služby, preferovaný termín, počet hodin stáže)
Kontaktní osoba: Bc. Martina Vavrochová, tel. 770 186 122


Žádost ke stažení
Smlouva ke stažení
Hodnocení praxe

baner odkazy

Všechny kurzy jsou zrušeny po dobu trvání nouzového stavu od 15. 10. 2020
   Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz