facebook
Přihlášení na kurz
Výběr kurzu
Přidání účastníků
Platba
Název kurzu
Datum
Cena
Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst
21. - 22. 10. 2019
3000,-
Individuální plánování v praxi
9. - 11. 12. 2019
3300,-
Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
31. 10. - 1. 11. 2019
3000,-
Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
23. - 25. 10. 2019
3450,-
Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou
14. - 16. 10. 2019
3200,-
Komunikace s člověkem s depresí
5. 12. 2019
1500,-
Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
25. - 27. 11. 2019
3200,-
Motivační intervence
14. - 15. 11. 2019
3200,-
Práce s klientem s poruchou osobnosti
10. - 11. 10. 2019
3000,-
Psychiatrické minimum
2. - 4. 12. 2019
3200,-
Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
27. - 29. 11. 2019
3100,-
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
29. - 30. 10. 2019
3000,-
Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
4. 11. 2019
1500,-
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
6. - 13. 11. 2019
6900,-
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
18. - 19. 11. 2019
3200,-
Zvládání agrese
20. - 21. 11. 2019
3200,-

Kapacita kurzů označených vykřičníkem již byla naplněna, je ale možné se na ně přihlásit jako náhradník. V případě, že se místo uvolní, vás budeme kontaktovat.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz