facebook
Přihlášení na kurz
Výběr kurzu
Přidání účastníků
Platba
Název kurzu
Datum
Cena
Case management
9. - 11. 10. 2023
3900,-
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
19. 5. 2023
1900,-
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
8. 12. 2023
2100,-
Individuální plánování v praxi
11. - 13. 12. 2023
4200,-
Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
30. - 31. 10. 2023
3600,-
Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
13. - 15. 11. 2023
3900,-
Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
25. - 27. 9. 2023
4200,-
Motivační intervence
22. - 23. 5. 2023
3200,-
Motivační intervence
11. - 12. 9. 2023
3600,-
Práce s klientem s duální diagnózou
9. - 10. 11. 2023
3200,-
Práce s klientem s poruchou osobnosti
25. - 26. 5. 2023
3200,-
Práce s klientem s poruchou osobnosti
7. - 8. 11. 2023
3600,-
Psychiatrické minimum
3. - 5. 4. 2023
3400,-
Psychiatrické minimum
18. - 20. 10. 2023
3900,-
Psychiatrické minimum
4. - 6. 12. 2023
3900,-
Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
2. - 16. 5. 2023
3200,-
Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
1. - 15. 12. 2023
3600,-
Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
12. - 14. 6. 2023
3900,-
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
26. - 27. 6. 2023
3200,-
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
24. - 25. 10. 2023
3600,-
Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi
23. 5. 2023
1900,-
Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi
14. 12. 2023
2100,-
Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
23. 10. 2023
2100,-
Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi 
29. - 30. 5. 2023
3200,-
Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi 
20. - 21. 11. 2023
3600,-
Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
13. 9. 2023
2100,-
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
19. - 26. 4. 2023
7900,-
Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
8. - 9. 6. 2023
3200,-
Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
12. - 13. 10. 2023
3600,-
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru 
5. - 6. 6. 2023
3200,-
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru 
7. - 8. 11. 2023
3600,-
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
21. - 23. 6. 2023
4200,-
Zvládání agrese
2. - 3. 11. 2023
3600,-

Kapacita kurzů označených vykřičníkem již byla naplněna, je ale možné se na ně přihlásit jako náhradník. V případě, že se místo uvolní, vás budeme kontaktovat.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz