facebook
Přihlášení na kurz
Výběr kurzu
Přidání účastníků
Platba
Název kurzu
Datum
Cena
"Bydlení především“ – principy Housing First v práci s lidmi s duševním onemocněním
3. - 4. 12. 2020
3200,-
Blazníš? No a! - vzdělávací interaktivní kurz pro učitele
16. - 26. 10. 2020
0,-
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
23. 11. 2020
1600,-
Individuální plánování v praxi
14. - 16. 12. 2020
3400,-
Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podorou
29. - 30. 10. 2020
3000,-
Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
2. - 4. 11. 2020
3400,-
Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou
29. 9. - 1. 10. 2020
3600,-
Komunikace s člověkem s depresí
10. 11. 2020
1600,-
Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
30. 11. - 2. 12. 2020
3600,-
Motivační intervence
22. - 23. 10. 2020
3000,-
Práce s klientem s poruchou osobnosti
26. - 27. 10. 2020
3000,-
Psychiatrické minimum
7. - 9. 12. 2020
3200,-
Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
21. - 23. 10. 2020
3200,-
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
9. - 10. 11. 2020
3000,-
Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
24. 11. 2020
1500,-
Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
9. 11. 2020
1700,-
Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
2. 10. 2020
1600,-
Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
5. - 6. 11. 2020
3200,-
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
10. - 11. 12. 2020
3200,-
Zvládání agrese
26. - 27. 11. 2020
3200,-

Kapacita kurzů označených vykřičníkem již byla naplněna, je ale možné se na ně přihlásit jako náhradník. V případě, že se místo uvolní, vás budeme kontaktovat.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz