facebook
Přihlášení na kurz
Výběr kurzu
Přidání účastníků
Platba
Název kurzu
Datum
Cena
"Bydlení především" - principy Housing First v práci s lidmi s duševním onemocněním
12. - 13. 12. 2022
3400,-
Case management
12. - 14. 10. 2022
3700,-
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
15. 12. 2022
1900,-
Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži
15. - 16. 9. 2022
3400,-
Individuální plánování v praxi
5. - 7. 12. 2022
3900,-
Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
26. - 27. 10. 2022
3400,-
Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
9. - 11. 11. 2022
3700,-
Komunikace s člověkem s depresí
14. 12. 2022
1900,-
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
5. 9. - 18. 10. 2022
11900,-
Metoda Individual Placement and Support – zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
2. - 4. 11. 2022
3900,-
Motivační intervence
26. - 27. 9. 2022
3400,-
Práce s klientem s duální diagnózou
7. - 8. 11. 2022
3400,-
Práce s klientem s poruchou osobnosti
12. - 13. 9. 2022
3400,-
Psychiatrické minimum
19. - 21. 10. 2022
3700,-
Psychiatrické minimum
30. 11. - 2. 12. 2022
3700,-
Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění
20. - 22. 6. 2022
3700,-
Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
24. - 25. 10. 2022
3400,-
Specifika krizové intervence při spolupráci s klientem se sebevražednými tendencemi
16. 12. 2022
1900,-
Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
13. 6. 2022
1900,-
Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi
14. - 15. 11. 2022
3400,-
Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
14. 9. 2022
1900,-
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
16. - 23. 11. 2022
7900,-
Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
10. - 11. 10. 2022
3400,-
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
28. - 29. 11. 2022
3400,-
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
15. - 17. 6. 2022
3900,-
Zvládání agrese
31. 10. - 1. 11. 2022
3400,-

Kapacita kurzů označených vykřičníkem již byla naplněna, je ale možné se na ně přihlásit jako náhradník. V případě, že se místo uvolní, vás budeme kontaktovat.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz