Psychiatrické minimum

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP) druhý termín: 4. - 6. 9. 2024 lektor: MUDr. Jan Stuchlík cena 3 900,- Kč

Stručný obsah

1. Co dělá psychiatr (a proč): klinický model, terapie a rehabilitace, odborná připravenost psychiatrů, organizace psychiatrické péče (ambulantní péče, lůžková péče, denní stacionáře), ekonomické limity psychiatrické péče

2. Minimum z klinické psychiatrie (diagnostika): základní diagnostika duševních poruch

3. Co dělá psychiatr (a proč): léčba psychofarmaky v zahraničí a ČR, něco málo o psychoterapii, multidisciplinární týmy, nejčastější problémy v komunikaci týmu, diagnostické manuály

4. Právní minimum v psychiatrii: práva duševně nemocných, právo na volbu lékaře, nedobrovolná hospitalizace, omezení způsobilosti k právním úkonům

5. Jak spolupracovat s psychiatrem: profesionální role v multidisciplinárním týmu, zodpovědnost týmu

6. Závěr: dotazy, problémy, hodnocení semináře

Určení

Je určen především pracovníkům zdravotní a sociální oblasti, kteří chtějí získat základní informace v oblasti psychiatrie, a to především s ohledem na svou praxi.

Časový rozvrh

První den 9:30 – 17:00; druhý den 9:00 – 17:00; třetí den 9:00 – 14:00

Hodinový rozsah

20 hodin

Akreditace

MPSV – PC/SP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností