Case management

Kurz: (akred. MPSV - PC/SP/VP) termín: 14. - 16. 10. 2024 lektor:  MUDr. Jan Stuchlík cena: 3 900,- Kč

Stručný obsah

CM směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta a jeho blízkých, přenáší vyšší díl zodpovědnosti na pracovníky přímo poskytující péči, zlevňuje a v zájmu klienta i organizace zefektivňuje služby atd. Pracuje se např. s těmito zásadami:

 • Zaměření na zdravé stránky klienta
 • Vztah klienta a case managera
 • Volbou a přáními klienta
 • Asertivitou intervencí
 • Podporou pozitivní změny
 • Využíváním možností podpory i mimo tradiční služby

Struktura semináře:

 • Vymezení pojmů, stručná historie, důvody vzniku a způsoby použití
 • Pravidla a pracovní postupy CM
 • CM dlouhodobě duševně nemocných – práce s rehabilitačním plánem
 • Modely CM ve světě a u nás
 • CM a multidisciplinární tým, týmová komunikace
 • Praktické zkušenosti, kasuistiky

Celý seminář je prakticky a interaktivně zaměřen, pracuje se s kasuistikami, k výuce se používá her, jsou nabízeny praktické zkušenosti s použitím CM v týmu, manuál používání CM atd.

Určení

Case management vznikl jako metoda či nástroj komplexní péče o duševně nemocné, seminář je tedy určen především pracovníkům v této oblasti v přímé práci s klienty popř. vedoucím týmů, které chtějí metodu zavádět. CM však obsahuje i principy využitelné v péči o jinak dlouhodobě nemocné či handicapované klienty a je tedy použitelný i pro tuto širší oblast.

Časový rozvrh

1. a 2. den……..9:30 – 17:00; 3. den………9:30 – 14:00

Hodinový rozsah

Délka semináře 20 hodin.

Akreditace

MPSV – PC/SP/VP

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností