Lektorský tým

Mgr. Petr Hudlička

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

Mgr. Jan Sobotka

Mgr. Jan Sobotka

Vystudoval sociální práci na FSS MU v Brně a PdF UHK. Jako sociální pracovník, psychoterapeut, supervizor, lektor, manažer a člověk se věnuje práci s rodinným systémem, tématu duálních diagnóz, systému péče o duševní zdraví a jeho reformy, práci se skupinou a...

Bc. Petr Krása

Bc. Petr Krása

Jmenuji se Petr Krása a profesí jsem sociální pracovník. Největší část své praxe (přes deset let) jsem pracoval v různých službách pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním (chráněné bydlení, centrum duševního zdraví, podporované zaměstnávání). V současné době...

MUDr. Jan Stuchlík

MUDr. Jan Stuchlík

Na počátku své profesní kariéry jsem pracoval 7 let v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a jako začínající psychiatr jsem byl nucen od služebně staršího kolegy převzít výuku psychiatrie na boleslavské zdravotní škole. Na základě této zkušenosti jsem se rozhodl, že už...

Mgr. Lucie Papíková

Mgr. Lucie Papíková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Ve Fokusu lektoruji kurz Hraniční porucha osobnosti. V kurzu vycházím primárně z pracovních zkušeností v terapeutické komunitě Kaleidoskop, kde jsem působila skoro 5 let. Nabízím možnost dívat se na problematiku poruch osobnosti...

PhDr. Václav Jílek

PhDr. Václav Jílek

PhDr. Václav Jílek je atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Působí v Psychoterapii Fokus Praha, kde se psychoterapeuticky věnuje zejména klientům s úzkostnými, depresivními, osobnostními problémy. Má zkušenosti i s lidmi, kteří si prošli psychózou nebo mají...

Daniel Kaucký, DiS.

Daniel Kaucký, DiS.

Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcvik v Satiterapii, Rogersovské psychoterapii, základní výcvik Proces orientované práce, kurzy komunikace a výcvik v integrované supervizi. Začínal na Psychiatrické klinice a ve Středisku...

Mgr. Radka Pešlová

Mgr. Radka Pešlová

Mgr. Radka Pešlová, působící od roku 1999 v sociální oblasti, lektorka sociálně-opatrovnických témat, mnohaletá spolupracovnice projektu Pečuj doma (Diakonie, Moravskoslezský kruh, z.s.), bývalá vedoucí brněnské pobočky Národní rady osob se zdravotním postižením a v...

Mgr. Josef Smrž

Mgr. Josef Smrž

Pracovně jsem rozkročený mezi dvěma světy – pracuji jako metodik sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Středočeského kraje a v terapeutickém světě pracuji ve své praxi s dospívajícími a dospělými. Kromě toho jsem externím terapeutem v organizaci Barevný svět dětí...

Mgr. Nela Beranová

Mgr. Nela Beranová

Problematikou zaměstnávání lidí s duševním onemocněním se věnuji od roku 2002. Jsem spoluautorkou specifik práce s lidmi s duševním onemocněním v metodice podporovaného zaměstnávání z roku 2005. Od roku 2004 do roku 2013 jsem lektorovala v rámci rekvalifikačního kurzu...

Mgr. Magdalena Flaksová

Mgr. Magdalena Flaksová

Vystudovala jsem obor Sociální práce na FF UK a již téměř 20 let pracuji v různých službách Fokusu Praha. Od roku 2015 aktivně buduji a podporuji multidisciplinární terénní týmy v rámci vznikajících CDZ a nyní i Krizového týmu. Několik let jsem pracovala také jako...

Mgr. Katarína Durecová

Mgr. Katarína Durecová

Pracovala jsem jako klinický psycholog a psychoterapeut v PL Bohnice, na Psychiatrické klinice VFN, v Krizovém centru RIAPS, v Apla (Nautis), The City Practice a na Psychosomatické klinice. Dále jsem působila jako vysokoškolský pedagog na 1. a 3. LF UK a na PVŠPS....

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností