Mgr. Josef Smrž

Pracovně jsem rozkročený mezi dvěma světy – pracuji jako metodik sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Středočeského kraje a v terapeutickém světě pracuji ve své praxi s dospívajícími a dospělými. Kromě toho jsem externím terapeutem v organizaci Barevný svět dětí a jako mapující terapeut spolupracuji s úžasným projektem Sociální kliniky, která poskytuje krátkodobou terapii lidem, kteří si nemohou finančně dovolit placenou terapii. Svoji profesní dráhu jsem začínal jako kurátor pro děti a mládež, mnohaleté zkušenosti jsem také nasbíral v oblasti krizové intervence na lince bezpečí. Vystudoval jsem psychologii na FF UK a následně absolvoval Gestalt terapeutický výcvik v Institutu pro Gestalt terapii v Praze. Ve svém profesním životě se tak potkávám s dospívajícími a lidmi, kteří řeší náročná témata a věřím, že si každý zaslouží podporu a pomoc. Mým heslem je, že na těžké věci nemusí být člověk sám a říct si o pomoc není slabostí, ale sílou. Ve Fokusu rád učím, jelikož poskytuje velké spektrum vzdělávacích aktivit pro pomáhající profese a zároveň je sám nositelem podpory a pomoci. Je to pro mě záruka kvality, kterou si oprávněně zaslouží. Vzdělávání koordinují lidé, kteří ho vnímají jako nejen důležité, ale smysluplné. Nebojí se hledat nová témata pro podporu pomáhajících profesí a snaží se hledat cesty, co by bylo možné udělat jinak nebo lépe. Na kurzech, které ve Fokusu učím se rád potkávám s lidmi, kteří mají zájem se o tématech něco dozvědět a prakticky si sáhnout na to, co by jim mohlo pomoci v jejich rolích a dalším profesním růstu. Snažím se proto vyjít z vlastních zkušeností a spoluvytvářet se skupinou body, o které se může účastník opřít, když se bude dít v jeho práci něco opravdu těžkého. Za zcela jedinečný vnímám kurz „vyber si svůj výcvik“, ze kterého vždy odcházím s nadšením, že si chce tolik lidí sáhnout na různé přístupy práce s klienty a přiznám se, že mám trochu snahu, aby se jim Geslalt zalíbil

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností