Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro psychoterapii ve zdravotnictví. Krom manažerské a klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků. Je kandidátem na supervizora ČIS. Ve Fokusu pracoval v letech 1996-8 jako terapeut v chráněném bydlení, následně od roku 2002 postupně jako klinický psycholog – psychoterapeut, vedoucí Denního sanatoria a ředitel Centra Břevnov. Od listopadu 2018 je statutárním zástupcem a ředitelem Fokusu Praha.

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním

Další lektoři

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

Mgr. Jan Sobotka

Vystudoval sociální práci na FSS MU v Brně a PdF UHK. Jako sociální pracovník, psychoterapeut, supervizor, lektor, manažer a člověk se věnuje práci s rodinným systémem, tématu duálních diagnóz, systému péče o duševní zdraví a jeho reformy, práci se skupinou a...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností