Mgr. Jan Sobotka

Vystudoval sociální práci na FSS MU v Brně a PdF UHK. Jako sociální pracovník, psychoterapeut, supervizor, lektor, manažer a člověk se věnuje práci s rodinným systémem, tématu duálních diagnóz, systému péče o duševní zdraví a jeho reformy, práci se skupinou a komunitou. Ve Fokusu učím moc rád, protože tým Centra vzdělávání vytváří lidsky příjemné prostředí spolu s vysokou profesionální úrovní. Pár let jsem je řídil, tak o tom něco vím:-)

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Když je klientem rodina – možnosti a výhody sociální práce s rodinou

Práce s klientem s duální diagnózou

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností