Pro organizace

FOKUS - Centrum vzdělávání

Nabízíme vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pracovníků ve zdravotnictví, psychologů, pedagogů, pracovníků dalších pomáhajících profesí, studentů i zainteresované laické veřejnosti.

Certifikace

Jsme držiteli Certifikátu o úspěšném absolvování dobrovolného auditu MPSV a FDV v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.

Vzdělávání na klíč

 

Většinu z nabízených kurzů jsme schopni přizpůsobit Vašim požadavkům a uspořádat přímo ve Vaší organizaci. Šetříte tak svůj čas i peníze.

Kurzy na klíč konané přímo ve Vaší organizaci jsou finančně výhodnější a můžete proškolit více zaměstnanců (případně lze doplnit počet Vašich zaměstnanců i zaměstnanci jiné organizace).

Předem lze dojednat také přizpůsobení obsahu i rozsahu kurzu tak, aby co nejvíce odpovídal Vašim specifickým požadavkům, vždy je ale nutné respektovat obsah a formu danou akreditací.

Dohodneme se na termínu, který Vám bude vyhovovat a nebudete odkázáni na pevně daný termín otevřeného kurzu.

Můžeme také vytvořit nový vzdělávací produkt na klíč, který bude odpovídat Vašim specifickým potřebám. Možná je také kombinace kurzu, poradenství, supervize a podobně.

Nabídka vzdělávacích kurzů

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností