Práce s klientem s duální diagnózou

Kurz: (akred. MPSV-SP/PC) termín: 28. - 29. 11. 2024 lektor: Mgr. Jan Sobotka cena: 3 600,- Kč

Stručný obsah

Obsah kurzu reaguje na situaci, kdy v sociálních službách stále přibývá klientů s duální diagnózou (psychiatrická diagnóza plus závislost na návykové látce). Nabízí pracovníkům v sociální oblasti nejen základní teoretické znalosti, ale i kazuistiky a příklady dobré praxe v této problematice. Přináší vhled do příčin obou druhů diagnóz a do jejich vzájemného ovlivňování.

Kurz pracuje s postoji pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších členů multidisciplinárních týmů a učí je zaměřit svou intuici, účelně vést rozhovor a rozumět problematice duálních diagnóz jako systému potíží navazujících na trauma. Kurz také přispívá k odstranění obav z „problematické“ klientely a dodává sebedůvěru pracovníkům v přímé péči, kteří mohou lidem s duální diagnózou v rámci svých služeb kvalitně pomoci.

Účastník kurzu se seznámí s:

· teoretickými východisky závislosti a škodlivého užívání návykových látek

· teorií psychóz či poruch osobnosti, propojením teorie u lidí s duální diagnózou

· modely péče – především s integrovaným modelem, jeho využitím a principy v ambulantních a rezidenčních službách

· dynamikou střídání závislostních, somatických a psychiatrických projevů a jejich uceleným obrazem

· plány péče a limity plánování

· jak spolupracovat s rodinou

Určení

kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším členům multidisciplinárního týmu

Časový rozvrh

1. a 2. den 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin

Akreditace

akreditace MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a splnění písemného testu

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností