Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační představení v Praze a Brně, aktivně se věnuje integračnímu a sociálnímu divadlu, realizuje integrační a komunikační workshopy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením napříč spektrem dalších sociálních služeb. „V Centru vzdělávání Fokusu Praha učím rád, protože je zde skvělý tým pracovníků, vždy jde o společné setkání teď a tady, vzájemnost, laboratoř komunikace, vzájemné sdílení zkušeností, setkání ve společném kruhu“.

 

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

Mgr. Jan Sobotka

Vystudoval sociální práci na FSS MU v Brně a PdF UHK. Jako sociální pracovník, psychoterapeut, supervizor, lektor, manažer a člověk se věnuje práci s rodinným systémem, tématu duálních diagnóz, systému péče o duševní zdraví a jeho reformy, práci se skupinou a...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností