Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC) termín: 18. - 19. 11. 2024 lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský cena: 3 600,- Kč

Stručný obsah
Tento zážitkový vzdělávací seminář si klade za cíl u pracovníků v pomáhajících profesích zvnitřňovat a začít si uvědomovat své emoce při komunikaci. Kurz se zaměřuje na získání praktických dovedností, jak zacházet s vlastními emocemi i s emocemi klientů, s kterými se pracovník při své práci často setkává. Seminář je veden interaktivní formou, která kombinuje teoretický výklad s modelovými situacemi a cvičením založeným na dramatických a improvizačních technikách. Účastníci si vyzkouší rozdílné komunikační pozice, práci s gestem, tělovým tonusem a mimikou. Součástí vzdělávání je získání instrumentáře podpůrných technik, které si účastník bude moci trénovat a zároveň je využije ve své každodenní praxi.

Cílové kompetence absolventa kurzu:
·         Účastníci získají základní informace o problematice emocí a práce s nimi, vyzkouší si a osvojí některé techniky, díky kterým rozvinou lepší porozumění vlastním emocím a zároveň i porozumění emocím u druhých
·         prohloubí své kompetence ke zmírnění nežádoucích emocí v komunikaci
·         naučí se odhalovat chybné komunikační strategie a nahradit je těmi funkčními
·         budou umět zaměřit svou pozornost na silné stránky klientů a dále je rozvíjet a podporovat
·         zdokonalí se v naslouchání a empatickém porozumění druhým a naučí se, jak tohoto porozumění využívat k oboustrannému prospěchu v komunikaci a jednání.

Určení

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Časový rozvrh

Oba dva dny: 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah

16 hodin


Akreditace

MPSV – SP/PC


Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši min. 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností