Když je klientem rodina – možnosti a výhody sociální práce s rodinou

Kurz: (akred. MPSV - SP/PC) termín: 30. 10. - 1. 11. 2024 lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová cena: 4 200,- Kč

Stručný obsah
Kurz kombinovanou formou (nácviky, skupinové diskuze, teorie) vysvětlí rozdíly mezi sociální prací s člověkem s duševním onemocněním a některými jeho blízkými osobami a sociální prací s rodinou jakožto klientem. Lektoři, vycházející z teoreticko-filozofické základny liberecké školy rodinné terapie, nabídnou své mnohaleté zkušenosti z různých sociálních služeb, trénink a principy vedení rozhovoru s rodinou a v neposlední řadě podporu a inspiraci k přímé práci s rodinnými systémy. Součástí kurzu je i supervizní-kazuistická práce s příběhy z praxe účastníků.

Cílové kompetence absolventa kurzu:

  •   Získá odvahu hovořit a systematicky pracovat s celými rodinami
  •   osvojí si teoretické základy práce s rodinami – co je a není rodina, rodinný systém, sociální děloha a sociální porod, vývojová dynamika dětí v rodin
  •   prohloubí dovednosti vedení rozhovoru s celou rodinou – cirkulární dotazování, práce s příběhem, s tajemstvím, časování, hypotetizování, externalizace
  •   na příbězích rodin ze své praxe i příběhu rodiny vlastní si osvojí širší, nehodnotící a zvídavý způsob uvažování i dotazování se na důležitá témata rodin, jako jsou zdroje, jazyk, zvyklosti a silné stránky
  •   je schopen setkat se a hovořit s celým rodinným systémem
  •   je schopen všimnout si svých chyb při rozhovoru s rodinou, rozumět tomu, jak se staly a vrátit je znovu do spolupráce s rodinou
  •   je schopen implementovat nabyté poznatky a uvažování do metodik svého pracoviště

Určení

Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.


Časový rozvrh
všechny tři dny: 9:00 – 17:00

Hodinový rozsah
24 hodin

Akreditace
MPSV – SP/PC

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 90 % a na závěr kurzu úspěšně vyplnit test, který vychází z probíraného učiva.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností