Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz: (akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK) v období od: 9. 9. - 24. 10. 2024 lektoři: Bc. Blanka Novotná, MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, PhDr. Václav Jílek, Pavel Novák, Jan Mužík, Mgr. Jan Sobotka, Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Mgr. Radka Votavová cena: 13 900,- Kč

Kurz probíhá v následujících blocích a termínech:

 

Forma

Prezenční
Účastníci získají souhrnné vzdělávací materiály z kurzu v elektronické podobě.

 

Určení

Program je určen zájemcům o povolání pracovníka v sociálních službách či stávajícím pracovníkům, kteří dosud nemají potřebnou kvalifikaci pro práci s klienty. Počet účastníků ve skupině je 12 – 20.

 

Profil absolventa

Absolvent získá penzum odborných znalostí, které může využít v sociálních službách zaměřených na různé cílové skupiny. Práce s lidmi s duševním onemocněním je v kurzu lehce zdůrazněná, lektoři jsou odborníky na tuto problematiku a seznamují účastníky se specifiky služeb pro duševně nemocné.

 

Vstupní podmínky

Dovršení věku 18 let, motivace k výkonu povolání, způsobilost k právním úkonům

 

Místo konání

Fokus Praha; Dolákova 24, Praha 8

 

Cena

13 900,- Kč

Obvykle dva měsíce před začátkem kurzu od nás vy nebo váš zaměstnavatel obdržíte fakturu na úhradu kurzovného bankovním převodem. Vzhledem k tomu, že kurz je (re)kvalifikační, můžete se obrátit na váš regionální úřad práce se žádostí o finanční podporu. Úřad práce není povinen toto vzdělávání platit, ale velmi často uhradí část kurzovného případně i celou částku.

 

Občerstvení

Během kurzu je připraveno občerstvení – káva, čaj.
Účastníkům kurzu je k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou a lednicí.

Místo

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností