Mgr. Radka Pešlová

Mgr. Radka Pešlová, působící od roku 1999 v sociální oblasti, lektorka sociálně-opatrovnických témat, mnohaletá spolupracovnice projektu Pečuj doma (Diakonie, Moravskoslezský kruh, z.s.), bývalá vedoucí brněnské pobočky Národní rady osob se zdravotním postižením a v historii též zaměstnancem Úřadu práce, Magistrátu města Brna a Městské správy sociálního zabezpečení, externím vyučujícím na Karlově i Masarykově Univerzitě a na zkouškách odborné způsobilosti pro výkon veřejného opatrovnictví, která se dlouhodobě věnuje sociálnímu právu, opatrovnictví a pečujícím, je autorkou článků a poradenských témat publikovaných v časopisech Pečuj doma, Mosty a Revue50plus. Její publikační činnost se zaměřuje na zpřístupnění odborných informací laické veřejnosti. Je autorkou publikací: „Právní průvodce pečujících“, „Rady sociálně-právní“, „Opatrovník v praxi“ a spoluautorkou publikací „Sladění péče a profesního života“, „Když do života vstoupí demence“. Proč ráda učím pro Fokus?Prostředí Fokusu je přátelské a posluchači mají vždy mnoho zvídavých otázek, což je pro mě jako pro lektorku obohacující, protože je milé vidět lidi se zájmem o svoji práci. Každá přednáška je díky tomu trošičku jiná, protože je posluchačům přizpůsobená. Zároveň se jeví, že posluchači jsou z oblasti, kde vyučované téma padá významně na úrodnou půdu.

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností