Mgr. Nela Beranová

Problematikou zaměstnávání lidí s duševním onemocněním se věnuji od roku 2002. Jsem spoluautorkou specifik práce s lidmi s duševním onemocněním v metodice podporovaného zaměstnávání z roku 2005. Od roku 2004 do roku 2013 jsem lektorovala v rámci rekvalifikačního kurzu Pracovní konzultant od Unie PZ specifika práce s lidmi s duševním onemocněním. V letech 2016-2017 jsem přednášela na HTF UK sociální práci s lidmi s duševním onemocněním. V rámci zavádění metody IPS v ČR jsem absolvovala dvě dlouhodobé zahraniční stáže, prošla kurzem IPS od Sarah J. Swanson a jsem aktivním spoluzakládajícím členem Platformy IPS v ČR. Ve volném čase se ráda toulám přírodou, miluji knihy Terryho Pratchetta, zajímá mne životní styl původních obyvatel Amerik a experimentální archeologie.

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností