Mgr. Lucie Papíková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Ve Fokusu lektoruji kurz Hraniční porucha osobnosti. V kurzu vycházím primárně z pracovních zkušeností v terapeutické komunitě Kaleidoskop, kde jsem působila skoro 5 let. Nabízím možnost dívat se na problematiku poruch osobnosti jak z pohledu sociální práce, tak i psychoterapeuticky. Psychoterapeuticky vycházím primárně z přístupu Gestalt, DBT a celostního vnímání. Zároveň mám zkušenosti z dalších sociálních služeb, jako jsou např. linky důvěry nebo manželské a rodinné poradny. Ve svém kurzu se snažím pracovat hlavně s žitou zkušeností účastníků a pomáhat jim hledat, co pro svou práci potřebují. Kromě lektorování pracuji ve své soukromé psychoterapeutické praxi (www.terapiepapikova.cz). Na spolupráci s Fokusem oceňuji hlavně skvělé zázemí pro samotný kurz. Dále pak ochotu a individuální přístup, možnost domlouvat se flexibilně na potřebách mých i organizace.

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností