Mgr. Magdalena Flaksová

Vystudovala jsem obor Sociální práce na FF UK a již téměř 20 let pracuji v různých službách Fokusu Praha. Od roku 2015 aktivně buduji a podporuji multidisciplinární terénní týmy v rámci vznikajících CDZ a nyní i Krizového týmu. Několik let jsem pracovala také jako metodik v projektu Multidisciplinarita Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsem na různých úrovních podporovala multidisciplinární spolupráci v rámci týmů, mezi komunitními službami, zdravotnickými zařízeními a místními institucemi.
Ráda předávám dál, co jsem se naučila, a dozvídám se od kolegů, jak o tom uvažují oni. Pro Centrum vzdělávání školím kurz Multidisciplinární týmy. Nově připravujeme také kurz Krizová intervence a kurz zaměřený na asertivní krizovou práci. V rámci specializačního vzdělávání Ošetřovatelství v psychiatrii školím pro VFN v Praze v modulu zaměřeném na Komunitní péči.
Ve Fokusu Praha nyní pracuji jako vedoucí Krizového týmu – sociálně-zdravotní terénní služby pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Kromě toho provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi.

Další lektoři

Mgr. Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro...

Mgr. Jaromír Strahovský

Vystudoval Speciální pedagogiku a Andragogiku na MU Brno. Působil mnoho let jako sociální pracovník v Brně. Zajímá se o témata komunikace, autentičnost v projevu, improvizace, emoce v komunikaci, podpůrná interakce. V současnosti vede komunikační kurzy a improvizační...

Mgr. Klára Neumannová

Jsem krizová interventka, koučka a v lektorování se zaměřuji na téma první psychické pomoci a sebepoškozování. Zkušenosti mám ze své šestileté praxe jako konzultantka linky důvěry, poté i krizového chatu a krizové e-mailové poradny. Vedle výcviku v kompletní krizové...

1000+ účastníků ročně

30+ lektorů

30+ akreditovaných kurzů

25 let zkušeností